Ugrás a tartalomhoz

A szántóföldi növények betegségei

Fischl Géza, Horváth József, Kadlicskó Sándor, Kiss Ernő, Pintér Csaba, Bíró Krisztina

Mezőgazda Kiadó

8. fejezet - Burgonya

8. fejezet - Burgonya

(Solanum tuberosum L.)

A népélelmezésben betöltött szerepe miatt a burgonya az egyik legfontosabb kultúrnövényünk. A gabonafélék után a második helyet foglalja el a növényi eredetű élelmiszerek között, bár fogyasztása az utóbbi évtizedekben csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 50 kg/fő/év. Termőterülete szintén csökkent, napjainkban mintegy 40‒50 ezer ha között van. Jellemző továbbá, hogy a termőterület 2/3-a kisüzemi művelésűvé vált. A termésátlagok viszont növekvő tendenciát mutatnak (17‒19 t/ha), ez azonban még jelentősen elmarad a világszínvonaltól (30‒40 t/ha).

A termésátlag növelésének gátat szab az a tény, hogy Magyarország éghajlati és talajadottságai nem kedvezőek a burgonya számára, továbbá a szántóföldi növények közül a burgonyának van a legtöbb kórokozója és betegsége, a burgonya-fajtaválaszték még elég szűk, a veszteségmentes tárolás állandó gond, burgonyafeldolgozó iparunk pedig fejletlen (félkésztermék-gyártás). Fentiek ellenére az ország éves burgonyaszükséglete jelenleg megtermelhető.

Vírusbetegségek

Burgonya-levélsodródás

Kórokozó: burgonya levélsodródás vírus (potato leafroll Luteovirus).

Jelentősége: a burgonya legsúlyosabb vírusbetegségei közé tartozik (HARRISON 1984). A betegség következtében igen jelentős termésveszteséggel kell számolni. A kártétel elérheti a 80%-ot is. A vírus fontos szerepet játszik a burgonya leromlásában (DE BOKX ÉS VAN DER WANT 1987).

Tünetek: a betegségre jellemző tünetek a levelek kanalasodásában (sodródásában), törékennyé válásban, klorotikus, esetleg vöröses (antociános) elszíneződésében (főleg a fonáki részen) nyilvánulnak meg (51. ábra). Figyelemre méltó növekedésgátlás és internódiumrövidülés is jellemző a betegségre. Az európai burgonyafajtákban – ellentétben az amerikai fajtákkal – gumónekrózisok nem figyelhetők meg. A betegségre jellemző levélsodródás tünetei hasonlítanak a Rhizoctonia solani KÜHN gomba által előidézett levélsodródáshoz; vírusfertőzés esetén a levelek sodródása felülről lefelé, gombafertőzés esetén pedig alulról felfelé halad.

Átvitel: a vírus mechanikailag nem vihető át. Kísérleti körülmények között oltással (szároltással, gumóoltással) és Cuscuta fajokkal átvihető. A vírus természetes terjedésében a levéltetveknek [Myzus persicae (SULZ.); 52. ábra] van szerepük (9. táblázat).

51. ábra - A burgonya levélsodródás vírus (potato leafroll Luteovirus) tünete burgonyán

kepek/51abra.jpg


A vírus átvitelében számos levéltetűfaj vesz részt (HORVÁTH 1972a, FRITZSCHE ET AL. 1972).

A vírus a fertőződött burgonyagumóval terjed. A floémszövetekben előforduló vírus a perzisztens (cirkulatív) vírusok csoportjába tartozik (53. ábra A). Ismert a vírus petével (transzováriális) történő átvihetősége is. Nemcsak a fogékony gazdanövényekben (pl. Datura spp., Physalis spp., Solanum spp.) hanem levéltetű vektorában is szaporodik (propagatív vírus).

52. ábra - Myzus persicae az egyik legaktívabb vírusvektor levéltetű. A: szárnyas egyed, B: szárnyatlan egyed

kepek/52abra.jpg


9. táblázat - A burgonyapatogén vírusok fontosabb átviteli tulajdonságai és diagnosztikai lehetőségei ; a) mechanikailag, b) levéltetűvel, c) fonálféreggel, d) gombával, e) szerológiai

Vírus¹

Átvitel

Diagnosztika

a

b

c

d

e

Fontosabb tesztnövények

A virion alakja és mérete

AMV

+

+

  

+

Chenopodium quinoa WILLD. Phaseolus vulgaris L.

bacilus

30–56 × 16nm

APLV

+

   

+

Nicotiana bigelovii WATS.

N. glutinosa L.

izometrikus

25–30 nm

PAMV

+

+

  

+

Capsicum annuum L.

Nicotiana glutinosa L.

fonál

586 × 13 nm

PLRV

 

+

  

+

Physalis floridana RYDB.

Datura stramonium L.

izometrikus

24 nm

PVA

+

+

  

+

Nicotiana physaloides (L.) GAERTN.

Solanum demissum LINDL. A6-hibrid

fonál

730 × 15 nm

PVM

+

+

  

+

Lycopersicon esculentum MILL.

Solanum rostratum DUN.

fonál

651 × 15 nm

PVS

+

+

  

+

Cyamopsis tetragonoloba (L.) TAUB.

Nicotiana debneyi DOMIN.

fonál

657 × 15 nm

PVX

+

  

+

+

Datura stramonium L.

Gomphrena globosa L.

fonál

515 × 13 nm

PVY

+

+

  

+

Nicotiana tabacum L.

Solanum demissum LINDL. A6-hibrid

fonál

730 × 11 nm

TRV

+

 

+

 

+

Nicotiana clevelandii A. GRAY

N. tabacum L.

pálcika

45 és 190 nm


1AMV = Alfalfa mosaic Alfamovirus (lucerna mozaik vírus), APLV = Andean potato latent virus [burgonya (andesi) látens vírus], PAMV = Potato aucuba mosaic Potexvirus (burgonya aukuba mozaik vírus), PLRV = Potato leafroll Luteovirus (burgonya levélsodródás vírus), PVA = Potato A Potyvirus (burgonya A-vírus), PVM = Potato M Carlavirus (burgonya M-vírus), PVS = Potato S Carlavirus (burgonya S-vírus), PVX = Potato X Potexvirus (burgonya X-vírus), PVY = Potato Y Potyvirus (burgonya Y-vírus), TRV = Tobacco rattle Tobravirus (dohány rattle vírus, syn.: burgonya szártarkulás vírus; potato stem mottle Tobravirus).

Gazdanövénykör: a Solanum tuberosum L., a Solanum spp., a Datura spp. mint kiváló vírusrezervoárok ismertek. A Solanum brevidens PHIL. egyes származékai immúnisaka vírussal szemben (HORVÁTH ET AL. 1987). A vírus a burgonyagumóban telel át.

Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív, ELISA-módszerrel szériavizsgálat lehetséges (CASPER 1977, GUGERLI ÉS GEHRINGER 1980). A diagnosztikai tesztnövények közül figyelemre méltó a Physalis floridana RYDB. (9. táblázat) és a Datura stramonium L.

A kórokozó tulajdonságai: a vírus RNS-tartalmú, szekvenciája jól ismert. Az izometrikus vírusrészecske átmérője 24‒29 nm (54. ábra). Hip = 70‒80 °C, Hig = 10-3, Ive = 3‒5 nap (levéltetű-szövetnedvben).

Védekezés: egészséges, vírusmentes vetőburgonya használata, gumó előhajtatás, korai ültetés és korai száreltávolítás, negatív szelekció. Hatásos módszer a levéltetű vektorok elleni inszekticides védekezés. A vetőburgonya-táblák izolálása, őszibarack-ültetvényektől távoli burgonyatermesztés. Indokolt a vetőburgonya-táblákat úgy elhelyezni, hogy az uralkodó szélirány az áruburgonya-táblákkal ellentétes irányú legyen. Rezisztenciára nemesítésben a vad burgonyafajok (pl. Solanum brevidens Phil.) játszanak szerepet (ROSS 1986, FEHÉR ET AL. 1990, HORVÁTH ET AL. 1993, VALKONEN ET AL. 1994).

53. ábra - A perzisztens (cirkulatív) és a nem perzisztens (stylet-borne) vírusok levéltetű-átvitelének sematikus ábrázolása. A: cirkulatív átvitel a floemszövetekből, B: nem perzisztens átvitel az epidermiszből

kepek/53abra.jpg


54. ábra - A burgonya levélsodródás vírus (potato leafroll Luteovirus) virionjai. A 24 nm (a) és a 29 nm (b) átmérőjű vírusrészecskéket beteg Datura stramonium növényen táplálkozó levéltetű extraktumok vizsgálata során mutatták ki

kepek/54abra.jpg


Burgonya y-mozaik (vonalas betegség)

Kórokozó: burgonya Y-vírus (potato Y Potyvirus).

Jelentősége: a burgonya legfontosabb és a legsúlyosabb károkat előidéző vírusos betegsége. A kártétel mértéke elérheti a 80%-ot is. Minden burgonyatermesztő országban előfordul.

Tünetek: a vírusfertőzés jellemző tünetei a mozaikfoltosodás és az apró, nekrotikus „tintafolt”-szerű léziók megjelenése a levelek fonáki részén. A beteg levelek könnyen letöredeznek, de a növény száráról nem esnek le (55. ábra B). Súlyos fertőzés következtében a levelek fonáki részén erőteljes érnekrózis figyelhető meg (55. ábra A). A vírus dohány nekrózis, ill. érbarnulás törzse (PVYN) a burgonya levelein gyenge tüneteket idéz elő. A vírus igen veszélyes, nagy kárt okoz. A kórokozó újabb, NTN-törzsének előfordulását Magyarországon állapították meg először (BECZNER ET AL. 1984), amely súlyos gumó-, szár-, levél- és bogyónekrózist idéz elő (56. ábra).

Átvitel: a nem perzisztens (stylet-borne) vírus mechanikailag könnyen átvihető; az epidermiszszövetekben fordul elő (53. ábra B.)

55. ábra - A burgonya Y-vírus (potato Y Potyvirus) által burgonyán előidézett késői tünetek. A: érnekrózis a levél fonáki részén, B: a nekrotizálódott levelek elszáradása

kepek/55abra.jpg


56. ábra - A burgonya Y-vírus (potato Y Potyvirus) NTN-törzse által előidézett tünetek burbonyagumókon (A) és bogyókon (B)

kepek/56abra.jpg


A vírus átvitelében számos levéltetű vesz részt (HORVÁTH 1972a). A vírus ún. C-törzse (PVYC) levéltetvekkel nem terjed (HORVÁTH 1966a, b).

Gazdanövénykör: a vírus gazdanövényköre igen kiterjedt, főleg a Solanaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae családba tartozó növények fogékonyak (EDWARDSON 1974, HORVÁTH 1983c, 1993a, b, c). A Solanum stoloniferum SCHLDL. egyes származékai immúnisak a vírussal szemben (HORVÁTH 1988, HORVÁTH ÉS WOLF 1991, 1995)

Diagnosztika: a vírus jó immunogén, különböző szerológiai módszerekkel (pl. ELISA) könnyen kimutatható (GUGERLI ÉS GEHRINGER 1980, BARKER ET AL. 1993, WEIDEMANN 1994). Tesztnövényei közül a Lycium spp., a Chenopodium amaranticolor COSTE ET REYN. mint lokálléziós gazdák, a Nicotiana tabacum L., a Capsicum frutescens L., a Solanum demissum LINDL. A6-hibrid („Petri-csésze teszt”) jelentős (57. ábra).

57. ábra - A burgonya Y-vírus (potato Y Potyvirus) tünetei Nicotiana tabacum cv. White Burley (A), Solanum demissum A6-hibrid (B)Capsicum frutescens(C) és Nicotiana tabacum cv. Xanthi-nc (D) növény levelein

kepek/57abra.jpg


A Datura stramonium L. a vírussal szemben ellenálló, ún. differenciáló növény. A burgonyapatogén vírusok differenciálásra ún. szeparáló növények állnak rendelkezésre, ezek segítségével az egyes vírusok elkülöníthetők (HORVÁTH 1967). A vírusszármaradványok forgókerékszerű, ún. „pinwheel” struktúrát mutatnak (EDWARDSON 1974, 58. ábra B).

A kórokozó tulajdonságai: a virion flexibilis (fonál alakú) egyszálú RNS-t tartalmaz, 730 × 11 nm (58. ábra A). Hip = 52‒62 °C, Hig = 10-2 ‒ 10-3, Ive = 48‒72 nap.

Védekezés: egészséges vetőburgonya, előhajtatás, negatív szelekció, inszekticides kezelés, korai száreltávolítás, rezisztenciára nemesítés (ROSS 1986), rezisztens fajok termesztése.

58. ábra - A burgonya Y-vírus (potato Y Potyvirus) elektronmikroszkópos képe (A). A flexibilis virion mérete 730 × 11 nm. Potyvirus forgókerékszerű (pinwheel) zárványok (B) Jelmagyarázat: PW = forgókerékszerű zárványok B = zárványok hossznézetben L = lamelláris aggregátumok a citoplazmában M = mitochondriumok (Nagyítás = 30 000 ×-es)

kepek/58abra.jpg


Burgonya x-mozaik (enyhe mozaik)

Kórokozó: burgonya X-vírus (potato X Potexvirus).

Jelentősége: minden burgonyatermesztő országban előfordul (KOENIG ÉS LESEMANN 1989). A vírusfertőzöttség által előidézett termésveszteség 10‒20% között ingadozik. Igen gyakran egyéb vírusokkal együtt, komplex formában lép fel, és ez esetben a kártétel lényegesen súlyosabb (HORVÁTH 1963).

Tünetek: a tünetek nagyon változatosak, amelyek főleg a burgonyafajták eltérő reakcióra és a különböző vírustörzsekre vezethetők vissza. Vírusfertőzés következtében levélszél-hullámosodás és mozaikfoltosság figyelhető meg. Magas nyári hőmérsékletnek tünetmérséklő hatása van (látencia).

Átvitel: a vírus mechanikailag könnyen átvihető. Az átvitelben a beteg növény gyökerei, továbbá a Synchytrium endobioticum (SCHILB.) PERCIVAL gomba zoospórái is szerepet játszanak. A vírus ún. gyűrűsfoltosság törzse Cuscuta fajokkal (C. campestris YUNCKER) is átvihető.

59. ábra - A burgonya X-vírus (potato X Potexvirus) fontosabb tesztnövényei: Gomphrena globosa(A). és Datura stramonium(B). A burgonya X-vírus (potato X Potexvirus) elektronmikroszkópos képe (C). A flexibilis virion mérete: 515 × 13 nm

kepek/59abra.jpg


Gazdanövénykör: számos növénycsaládba tartozó faj fogékony a vírusra. Legnagyobb jelentősége a Solanaceae családba tartozó Solanum fajoknak van (HORVÁTH 1978a).

Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív, a különböző szerológiai módszerekkel (ELISA, agar-gél diffúziós módszer) könnyen kimutatható (SHEPARD 1972, BANTTARI ÉS GOODWIN 1985). A Gomphrena globosa L. a vírus lokálléziós, a Datura stramonium L. pedig szisztemikus, ún. propagatív gazdája (59. ábra A és B).

A kórokozó tulajdonságai: a vírus nukleinsava egykomponensű, egyszálú RNS. A fonál alakú virion mérete: 515 × 13 nm (59. ábra C). Hip = 68‒76 °C, Hig = 10-5 ‒ 10-6, Ive = 7‒8 hónap.

Védekezés: legeredményesebb a rezisztenciára nemesítés. A Solanum acaule BITTER, a S. tuberosum L. spp. andigena, a S. tuberosum L. egyes származékai rezisztensek a vírussal szemben (ROSS 1986, HORVÁTH 1988). Egészséges vetőgumó ültetése és negatív szelekció.

Burgonya a-mozaik

Kórokozó: burgonya A-vírus (potato A Potyvirus).

Jelentősége: gazdasági szempontból a kisebb vírusokhoz tartozik. Jelentősége főleg akkor van, ha a burgonya Y-vírussal és a burgonya X-vírussal együtt fordul elő.

Tünetek: a vírus okozta tünetek a burgonyafajtáktól függően erős változatosságot mutatnak. Számos burgonyafajta látens hordozója a vírusnak. A tünetek általában enyhe mozaikosodásban, levélszél-hullámosodásban nyilvánulnak meg. A tünetek kifejlődését a hosszan tartó meleg időjárás akadályozza.

Átvitel: a vírus mechanikailag könnyen átvihető. Terjesztésében a különböző levéltetűfajok [Myzus persicae (SULZ.), Aphis nasturtii Kltb.] játszák a legfontosabb szerepet. A vírus a nem perzisztens, ill. a stylet-borne vírusok csoportjába tartozik.

Gazdanövénykör: a kórokozó szűk gazdanövénykörrel rendelkezik.

60. ábra - A burgonya A-vírus (potato A Potyvirus) flexibilis virionjai. A virionok mérete: 730 x 15 nm

kepek/60abra.jpg


Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív. Diagnosztikai tesztnövényei közül a Lycium barbarum Lam., a Lycium spp., a Lycopersicon pimpinellifolium JUSL., a Nicandra physaloides (L.) GAERTN. és a Solanum demissum LINDL. A6-hibrid jelentős. Újabban megállapítást nyert, hogy a Solanum microdontum BITTER (PI. 558098) származék kiváló diagnosztikai növény; a vírus 20‒29 °C-on, 4‒8 Klux fényintenzitás és 14 óra/nap megvilágítás mellett jellegzetes, lokális léziókat és szisztemikus érnekrózist okoz (SINGH ÉS SINGH 1994). A Datura metel L. és a Vigna sinensis SAVI nem gazdanövény (HORVÁTH 1993a, c). A vírus diagnosztikájában jelentős szerepe van a forgókerékszerű (pinwheel) zárványoknak, amelyek csak a Potyvirus csoport tagjaira jellemzőek (EDWARDSON ÉS CHRISTIE 1991, EDWARDSON ET AL. 1993).

A kórokozó tulajdonságai: az RNS-tartalmú flexibilis vírus 730 × 15 nm nagyságú (60. ábra). Hip = 48‒52 °C, Hig = 10-1, Ive = 1‒2 óra. A vírus burokfehérje-szekvenciája, szerológiai tulajdonsága, valamint a burgonya hiperszenzitív reakciója alapján VALKONEN ET AL. (1995) a vírus három törzscsoportját különítette el.

Védekezés: egészséges vetőburgonya ültetése. Legeredményesebb a rezisztenciára nemesítés, amelyhez rezisztens vad Solanum fajok (S. stoloniferum SCHLDL., S. vernei BITT. ET WITTM.) állnak rendelkezésre (ROSS 1986, HORVÁTH 1988).

Burgonya-szártarkulás

Kórokozó: dohány rattle vírus (tobacco rattle Tobravirus), syn.: burgonya szártarkulás vírus (potato stem mottle Tobravirus).

Jelentősége: a mennyiségi és a súlyos minőségi károkat okozó vírus főleg a nyugat- és észak-európai országokban fordul elő, de az egész világon – ahol burgonyát termesztenek – megtalálható (ROBINSON ÉS HARRISON 1989). Magyarországon sporadikusan fordul elő (HORVÁTH 1976). A dísznövényekre is igen veszélyes kórokozó.

Tünetek: a beteg burgonyanövények levelein és szárán nekrotikus foltok alakulnak ki (61. ábra). A tünetek gyakran csak a beteg növény egyes részein jelennek meg. Jelentős tünet a gumókon kialakuló deformáció (62. ábra A, B, C) és nekrózis, amely átterjed a gumó belső szöveteire is. A nekrotikus tünetek többnyire gyűrű alakúak, amelyek a gumó felvágását követően igen szembetűnőek.

Átvitel: a vírus mechanikailag átvihető, de terjedésében legnagyobb szerepe a fonálférgeknek (Trichodorus pachydermus SEINHORST.) van.

Gazdanövénykör: a vírus igen kiterjedt gazdanövénykörrel rendelkezik. Fennmaradásában igen jelentősek a vírusfogékony gyomnövények is (SCHMELZER 1957).

Diagnosztika: a kórokozó diagnosztikai tesztnövényei közül jelentős a Nicotiana tabacum L. (62. ábra D) és a N. clevelandii A. GRAY (szisztemikus gazdák). A lokálléziós gazdanövények közül legjelentősebb a Chenopodium amaranticolor COSTE ET REYN. és a Phaseolus vulgaris L. A vírus szerológiailag aktív.

A kórokozó tulajdonságai: a vírus nukleinsava egyszálú RNS. A pálcika alakú vírus fertőzőképes, „hosszú” és nem fertőzőképes, „rövid” partikulumokból áll.

61. ábra - A burgonya szártarkulás vírus (tobacco rattle Tobravirus) tünetei Bintje burgonyafajtán (A és B)

kepek/61abra.jpg


A „hosszú” részecskék 190 nm, a „rövid” részecskék 45‒112 nm méretűek. Hip = 80 °C, Hig = 10-4, Ive = 7‒14 nap.

Védekezés: vetésváltás, növénymaradványok megsemmisítése, gyomnövények, vektorok elpusztítása. Az egyes burgonyafajták között lényeges fogékonyságbeli eltérések vannak. Az Arran Pilot fajta gyökerei rezisztensek a fonálféreg vektorral szemben, de a növény levelei mechanikailag fertőzhetőek a vírussal (HARRISON 1968).

62. ábra - A burgonya-szártarkulást okozó dohány rattle vírus (tobacco rattle Tobravirus) tünetei Beteka (A és B), Libertas (C) fajták gumóin, és Nicotiana tabacum cv. Xanthi-nc növényen (D)

kepek/62abra.jpg


Burgonya m-vírusbetegség

Kórokozó: burgonya M-vírus (potato M Carlavirus).

Jelentősége: a termesztett burgonyafajták egyaránt fogékonyak a vírusra. A vírus által előidézett termésveszteség nem túlságosan jelentős. Igen gyakran már burgonyapatogén vírusokkal együtt (pl. burgonya S-vírus, burgonya X-vírus) lép fel. Ebben az esetben a károk jelentősek lehetnek.

Tünetek: a vírus által előidézett szimptómák igen változatosak, és fajtáktól függően is eltérést mutathatnak. Gyakori a látens fertőzöttség is. Súlyosabb fertőzés esetén a levelek mozaikosodnak, sodródnak, deformálódnak. A burgonya M-vírus által előidézett betegség esetében a sodródó levelek puhák és nem törékenyek, ellentétben a burgonya levélsodródás vírusfertőzéssel, amikor a beteg növény levelei üvegszerűen törékennyé válnak. Egyes fajtákon a levelek klorotikus és vörös elszíneződése is megfigyelhető.

Átvitel: a vírus mechanikailag könnyen átvihető. Terjedésében a levéltetvek a legjelentősebbek. A nem perzisztens (stylet-borne) vírus igen aktív vektora a Myzus persicae (SULZ.) és a Macrosiphum euphorbiae THOS. A vírus egyes törzsei levéltetvekkel nem terjednek.

Gazdanövénykör: a kórokozó szűk gazdakörrel rendelkezik (MACLEOD 1962, HORVÁTH 1971, 1978b).

Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív. Tesztnövényei közül a Solanum rostratum DUN., a Vigna sinensis SAVI EX HASSK. cv Black eye, a Chenopodium és a Lycopersicon fajok jelentősek (63. ábra A, B, C, D).

63. ábra - A burgonya M-vírus (potato M Carlavirus) tünetei fontosabb tesztnövényeken A:Chenopodium ambrosioides var. ambrosioides, B:Solanum rostratum, C:Chenopodium rubrumD:vigna sinensis cv. Black eye

kepek/63abra.jpg


A vírussal szemben rezisztens a Nicotiana tabacum L., a Petunia hybrida VILM., a Cucurbita pepo L. (HORVÁTH 1993a,c).

A kórokozó tulajdonságai: az RNS-tartalmú flexibilis vírus 651 x 15 nm nagyságú (64. ábra). Hip = 65‒70 °C, Hig = 10-2 ‒ 10-3, Ive = 1‒2 nap.

Védekezés: egészséges vetőburgonya használata, rezisztens fajták vetése. A vírussal szemben kevésbé fogékony az Ada, a Karsa, a Kardula, a Tunika és az Elgina fajta (SWIEZYNSKI 1994). Egyes vad fajokban (Solanum chacoense BITT.) rezisztenciát mutattak ki a vírussal szemben.

64. ábra - A burgonya M-vírus (potato M Carlavirus) elektronmikroszkópos képe. A virion mérete: 651 × 15 nm

kepek/64abra.jpg


Burgonya s-vírusbetegség

Kórokozó: burgonya S-vírus (potato S Carlavirus).

Jelentősége: a vírus által előidézett betegség önmagában nem jelentős. Az igen gyakori komplex (más vírusokkal együttes) fertőzések esetén azonban a károk igen jelentőssé válhatnak. A termesztett burgonyafajták egyaránt fogékonyak a vírusra.

Tünetek: a szimptómák alapján a betegség nehezen ismerhető fel. A betegség leggyakrabban látens. Különösen fogékony fajtáknál levélkisebbedés, levélérdesség és mozaik fordul elő (65. ábra).

Átvitel: a vírus mechanikailag könnyen átvihető. Újabban sikerült egyes vírustörzseket levéltetvekkel [pl. Myzus persicae (SULZ.)] nem perzisztens (stylet-borne) módon átvinni.

Gazdanövénykör: a kórokozó szűk gazdanövénykörrel rendelkezik (MACLEOD 1962, HORVÁTH 1978b).

Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív. Diagnosztikai tesztnövényei közül ismert a Solanum rostratum DUN., mint lokális gazda és a Nicotiana debneyi DOMIN., valamint egyes Lycopericon fajok (HORVÁTH 1972b, 1976).

A kórokozó tulajdonságai: az RNS-tartalmú flexibilis vírusrészecske 657 × 15 nm. Hip = 60 °C, Hig = 10-2 ‒ 10-3, Ive = 1‒2 nap.

65. ábra - A burgonya S-vírus (potato S Carlavirus) tünetei Kisvárdai Rózsa (A) és Aranyalma (B) burgonyafajtákon

kepek/65abra.jpg


Védekezés: egészséges vetőburgonya használata. Hiperszenzitivitásért felelős NS gént mutattak ki a Solanum tuberosum L. spp. andigena cv. Huaca Nahui fajtában. NS gént tartalmaz a Szignal magyar és a Fantasia német fajta (ROSS 1986). Rezisztens fajta az Adretta, Narew és Uran (SWIEZYNSKI 1994).

Burgonya aukuba mozaik

Kórokozó: burgonya aukuba mozaik vírus (potato aucuba mosaic Potexvirus).

Jelentősége: a sporadikusan előforduló vírus 10‒15%-os termésveszteséget idéz elő. Gazdasági jelentősége fokozódik, ha egyéb vírusokkal komplexen lép fel.

Tünetek: a betegség elsősorban a növények alsó levelein fellépő nagy, szabálytalan sárgás foltokról ismerhető fel (66. ábra A). Igen gyakori látens megbetegedés is, amely a betegség felismerését megnehezíti. A vírusfertőzés következtében a különösen hosszú ideig, magas hőmérsékleten tárolt burgonyagumókban jellegzetes, hálózatos nekrózis léphet fel, amely diagnosztikai szempontból is jelentős lehet.

Átvitel: a vírus mechanikailag könnyen átvihető. Terjesztésében a levéltetvek [pl. Myzus persicae (SULZ.)] játsszák a legfontosabb szerepet abban az esetben, ha a vírus a burgonya Y-vírussal és a burgonya A-vírussal együtt van jelen.

Gazdanövénykör: a kórokozó gazdanövényköre viszonylag szűk (MACLEOD 1962, HORVÁTH 1978a). Legnagyobb jelentősége a Solanaceae családba tartozó növényeknek van.

Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív. Diagnosztikai növényei közül legjelentősebb a Capsicum annuum L., amely lokális és szisztemikus nekrotikus léziókkal reagáló gazdája a vírusnak. A Nicotiana glutinosa L. szisztemikus mozaiktünetekkel reagál a vírusra (66. ábra B), a N. tabacum L. cv. Samsun pedig látens gazda.

66. ábra - A burgonya aukuba mozaik vírus (potato aucuba mosaic Potexvirus) tünete Somogyi sárga burgonyafajtán (A). A vírus szisztémikus gazdája a Nicotiana glutinosa(B). A vírus elektronmikroszkópos képe: 586 × 13 nm (C)

kepek/66abra.jpg


A kórokozó tulajdonságai: a vírus nukleinsava egykomponensű, egyszálú RNS. A flexibilis virion mérete 586 × 13 nm (66. ábra C). Hip = 60‒65 °C, Hig = 10-4 ‒ 10-6, Ive = 1‒2 hónap.

Védekezés: egészséges vetőgumó ültetése és negatív tőszelekció. Vad Solanum fajok rezisztenciaforrásként nem ismertek.

Burgonya (andesi) látens betegség

Kórokozó: burgonya (andesi) látens vírus (Andean potato latent Tymovirus).

Jelentősége: a Kolumbiában, Peruban és Bolíviában izolált vírus hazai előfordulása még nem ismert. Tekintettel azonban arra, hogy a vírus maggal terjed, a Solanum genetikai anyagok cseréje miatt elterjedésével hazánkban számolni kell.

Tünetek: a vírus által előidézett tünetek gyenge mozaikosodásban nyilvánulnak meg, legtöbb esetben azonban a növények tünetmentesek.

Átvitel: mechanikailag könnyen átvihető. Az Epithrix sp. bogárvektorral terjed (KOENIG ÉS LESEMANN 1981). A vírus a beteg növények magjával is átvihető (Nicotiana clevelandii A. GRAY, N. glutinosa L.). A Solanum tuberosum L. magjával 1%-nál kisebb mértékben vihető át (BRUNT ET AL. 1990).

Gazdanövénykör: a viszonylag szűk gazdanövénykörrel rendelkező vírus gazdái főleg a Solanaceae családba tartozó növényekre terjednek ki (Solanum fajok, Datura stramonium L., Nicotiana clevelandii A. GRAY). A Phaseolus vulgaris L. nem fogékony (FRIBOURG ET AL. 1977).

Diagnosztika: a vírus szerológiailag aktív. Tesztnövényei közül jelentősebb a Nicotiana glutinosa L., amely lokális és szisztemikus tünetekkel reagál a vírusra.

67. ábra - A burgonya (andesi) látens vírus (Andean potato latent Tymovirus) virionjai. A virionok mérete: 25‒30 nm

kepek/67abra.jpg


A kórokozó tulajdonságai: a vírus RNS-t tartalmaz. Az RNS 37%-ban fordul elő a fertőző vírusrészecskében. Az izometrikus vírusrészecskék 25‒30 nm átmérőjűek (67. ábra). Hip = 75‒80 °C (egyes izolátumok esetében 90 °C), Hig = 10-3 ‒ 10-5, Ive = 2‒21 nap.

Védekezés: egészséges vetőburgonya használata. Magról termesztés (TPS = True Potato Seed módszer) esetén a vetőmag vírusmentességének ellenőrzése.