Ugrás a tartalomhoz

Szociológiaelmélet

Julius Morel, Eva Bauer, Meleghy Tamás, Heinz-Jürgen Niedenzu, Mac Preglau, Helmut Staubmann (2000)

Osiris Kiadó

Előszó a negyedik kiadáshoz

Előszó a negyedik kiadáshoz

Szociológiaelmélet című könyvünket befejezetlen vállalkozásnak tekintjük, amely folyamatos fejlesztésre és gyarapításra szorul. Ezért már a harmadik kiadás számára is átdolgoztuk valamennyi fejezetet. Ez a negyedik kiadás először tartalmaz olyan lényeges bővítést, amellyel reményeink szerint számot tudunk vetni a tudományágunkban folyó jelenlegi vitákkal is. Az úgynevezett posztmodern szociológiáról van szó (a fejezet szerzője Max Preglau). Ezt a koncepciót ismertetve néhány jelentős ponton eltérünk tankönyvünk alapkoncepciójától: a posztmodernt, a szokástól eltérően nem egyetlen reprezentatív szerzőre összpontosítva, hanem három teoretikus (Jean-Frangois Lyotard, Richard Harvey Brown és Ulrich Beck) művét ismertetve tárgyaljuk. Ezt látszik igazolni a posztmodern gondolkodás radikálisan pluralista és a „mestergondolkodó eszméjétől idegen” önértelmezése. Ráadásul éppen ennek a rövid múltra visszatekintő elméleti áramlatnak az esetében a megfigyeléshez rendelkezésre álló időtartam még túl rövid ahhoz, hogy már ma meg tudjuk mondani, vajon a jövőben csak egyetlen gondolkodó tekinthető-e majd „a” posztmodern ideológusának, s hogy ki lehetne az. Természetesen azon lehet vitatkozni, helyesen választottunk-e a posztmodern elméleti szcénából: a legkevésbé talán Lyotard esetében jogos a kétely, némileg jogosabb Brown, s valószínűleg a legjogosabb Beck esetében. Az indoklást itt nem kívánjuk megelőlegezni, az odavágó fejezetben találja az olvasó. Mégis hangsúlyozni akarjuk, hogy számunkra is nyitott marad a posztmodern teoretikusok kiválasztásának kérdése.