Ugrás a tartalomhoz

Szociológiaelmélet

Julius Morel, Eva Bauer, Meleghy Tamás, Heinz-Jürgen Niedenzu, Mac Preglau, Helmut Staubmann (2000)

Osiris Kiadó

Válogatott eredeti irodalom

Válogatott eredeti irodalom[7]

Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse. In Habermas, J.: Technik und Wissenschaft als „Ideologie”. Frankfurt, 1968, Suhrkamp, 146-168.

Habermas, Jürgen: Technik und Wissenschaft als „Ideologie”. In Habermas, J.: Technik und Wissenschaft als „Ideologie”. Frankfurt, 1968a, Suhrkamp, 48-103.

Habermas, Jürgen: Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt, 1970, Suhrkamp.

Habermas, Jürgen: Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz. In Habermas, J. – Luhmann, N.: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt, 1971, Suhrkamp, 101-141.

Habermas, Jürgen: Analitikus tudományelmélet és dialektika. In Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szociológiában. Budapest, 1976, Gondolat, 326- 368.

Habermas, Jürgen: Egy pozitivista módra kettéosztott racionalizmus ellen. In Tény, érték, ideológia..., 420-458.

Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse. Frankfurt, 1973, Suhrkamp.

Habermas, Jürgen: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt, 1973a, Suhrkamp.

Habermas, Jürgen: Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung. Zu Theorie und Praxis in der verwissenschaftlichten Zivilisation. In Habermas, J.: Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. Frankfurt, 1974, Suhrkamp, első megjelenés: 1971, 307-335.

Habermas, Jürgen: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt, 1976, Suhrkamp.

Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt, 1981a, Suhrkamp.

Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt, 1981b, Suhrkamp.

Habermas, Jürgen: Was heisst Universalpragmatik. In Habermas, J.: Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt, 1984, Suhrkamp, 353-440.

Habermas, Jürgen: Dialektik der Rationalisierung (Gespräche mit A. Honneth, E. Knöd- ler-Bunte und A. Wildmann). In Habermas, J.: Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften. 5. Frankfurt, 1985, Suhrkamp, 167-208.

Habermas, Jürgen: A jóléti állam válsága és az utópikus energiák kimerülése. In Habermas, J.: Válogatott tanulmányok. Budapest, 1994, Atlantisz, 283-308.

Habermas, Jürgen: Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt, 1985b, Suhrkamp. Magyarul: 1998, Helikon Kiadó.[7] Jürgen Habermas 1981 előtti írásainak teljes jegyzéke R. Görtzen: Jürgen Habermas: Eine Bibliographie seiner Schriften und der Sekundärliteratur(Frankfurt, 1982) című munkájában található.