Ugrás a tartalomhoz

Szociológiaelmélet

Julius Morel, Eva Bauer, Meleghy Tamás, Heinz-Jürgen Niedenzu, Mac Preglau, Helmut Staubmann (2000)

Osiris Kiadó

6. Hatástörténet és továbbfejlesztés

6. Hatástörténet és továbbfejlesztés

A szociológiai elméletek olyan története, amely beszámolhatna Luhmann elméleti javaslatának hatásáról és továbbfejlesztéséről, e javaslatok aktualitása miatt csak a kezdeteknél tart. Megállapítható azonban, hogy az önreferenciális rendszerek elméletének luhmanni változata a legkülönbözőbb területeken – luhmanni kifejezéssel élve – nagy visszhangot váltott ki. Ez éppúgy vonatkozik az általános szociológiai elméletre és az olyan szakdiszciplinákra, mint a gazdaság-, a jog-, a nevelésszociológia stb., mint messze túl a szociológián mindazokra a társadalmakra, amelyekkel Luh- mann elmélete a maga nézőpontjából foglalkozott. Megjelentek írások a közgazdaságtani, a politikatudományi, a vallástudományi stb. következményekről. A Luh- mann-képet erősen befolyásolta vitája a Jürgen Habermas által képviselt kritikai elmélettel (vö. jelen könyv 11. fejezetét). Luhmannt egyébként is Habermas nagy ellenlábasának tekintik. Tudományos érdemén túlmenően az aktuális társadalmi és politikai kérdések felvetése nem jelentéktelen média- és nyilvános hatáshoz vezetett. A luhmanni elmélet, elvontsága és befogadásának ezzel összefüggő nem kis nehézségei ellenére megkerülhetetlenné válhatott, még akkor is, ha széles körű, mélyebb megértéséhez – mint egyszer maga Luhmann mondta – még sok víznek kell lefolynia a Dunán.