Ugrás a tartalomhoz

Szociológiaelmélet

Julius Morel, Eva Bauer, Meleghy Tamás, Heinz-Jürgen Niedenzu, Mac Preglau, Helmut Staubmann (2000)

Osiris Kiadó

10. Hatástörténet és továbbfejlesztés

10. Hatástörténet és továbbfejlesztés

Későbbi munkáiban Norbert Elias megkísérelte bemutatni, hogy folyamat- és alakzatelmélete mindennapi jelenségekre is alkalmazható: például a sportra (Elias- Dunning, 1983), a zenekultúrára (Elias 1991) és a halálra (Elias 1982). Külön elemzést szentelt egy modern társadalomnak és a hozzá kapcsolódó nemzeti habitusnak (Elias 1989b).

Mivel még csak rövid idő telt el Elias elméletének újrafelfedezése óta, annak hosszú távú hatása még nem mérhető le. Egy sor munka pozitív értelemben kapcsolódik Eliashoz, illetve így vet számot vele (vö. Korte 1988, 194. sk.; BaumgartEichener 179. skk.; Gleichmann és mások 1982; 1984), mások empirikus és elméleti okokból kétségbe vonják a koncepciót (Duerr 1988; Honneth-Joas 1980). Végül vannak, akik messzemenően figyelmen kívül hagyják, például a kritikai elmélet vagy a rendszerelmélet képviselői. De ebben a helyzetben csak a szociológus szakma helyzete tükröződik, amelyre a paradigmatikus széttagoltság (iskolaképződés) jellemző. A kifogás végső soron magára Eliasra is érvényes, hiszen annak idején ő sem próbált vitába szállni a modern szociológiai elméletekkel.