Ugrás a tartalomhoz

Európa ezer éve I–II.

Klaniczay Gábor (2004)

Osiris Kiadó

A könyv azokra az átfogó meghatározottságokra és struktúrákra kíván rámutatni, amelyek Európa történetét egységbe fogták.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Európa ezer éve I–II.
Szerzők:
Klaniczay Gábor
Kiadó:
Osiris Kiadó
Dátum
2004.03.31.
Azonosító:
ISBN 963 389 493 X Ö
Források:
www.osiriskiado.hu
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
középkori Európa népesedése, a középkor kezdetei, az antikvitás öröksége, népvándorlás, új etnikumok, lovas nomádok, Róma, a barbár királyságok, egyház, szerzetesség, térítés, Bizánc, keleti egyházak kezdetei, angolszász királyságok, ír kereszténység, Karolingok, arabok, vikingek, normann hódítás, dán hódítás, Wessex, pápaság a kora középkorban, középbizánci korszak, gazdasági fellendülés, mezőgazdaság, évezredforduló kereszténysége, szerzetesség megújulása, új európai dinasztiák, a német-római császárság kezdetei, itáliai városok, Skandinávia, Kelet-Európa, makedón dinasztia, expanzió, invesztitúraharc, reform-szerzetesrendek, eretnekmozgalmak, telepesek, keresztes hadjáratok, középkori civilizáció fénykora, a hosszú XIII. század, koldulórendek, egyetemek, summák, katedrálisok, császárság, pápaság, itáliai nagypolitika, késő középkor, avignoni pápaság, egyházszakadás, százéves háború, Spanyolország születése, Palaiologosz-kor, oszmán terjeszkedés, felfedezés, gyarmatosítás
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása