Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1996a. Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia.

Andorka Rudolf 1996b. A társadalmi integráció gyenge kötései – rendszerátalakulás Magyarországon.

Századvég. 1. sz. 5-18. p.

Beck, U. 2005. Mi a globalizáció? Szeged, 2005, Belvedere.

Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Vukovich György 2004. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében.

In Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2006. Budapest, Tárki, 17-47. p. Ferge Zsuzsa 1996. A rendszerváltás nyertesei és vesztesei. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 414-443. p.

Janos, A. C. 2003. Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Budapest, Helikon.

Kolosi Tamás – Sági Matild 1996. Rendszerváltás és társadalomszerkezet. In Andorka Rudolf-Kolosi Tamás -Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 149-197. p. Kopp Mária – Skrabski Árpád -Lőke János -Szedmák Sándor 1996. Magyar lelkiállapot az átalakuló társadalomban. Századvég, 2. sz. 87-102. p.

Szalai Erzsébet 1996. Az elitek átváltozása. Budapest, Cserépfalvi.

Szelényi Iván – Szelényi Szonja 1996. Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. In Andorka Rudolf-Kolosi Tamás -Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 475-500. p. Szelényi Iván – Eyal, G. – Townsley, E. 1996. Posztkommunista menedzserizmus: a gazdasági intézményrendszer és a társadalmi szerkezet változásai. I-II. rész. Politikatudományi Szemle. 2. sz. 7-30. p. és 3. sz. 7-32. p.

Zapf, W. 2002. Modernizáció, jólét, átmenet. Németország a 20. század végén. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó.