Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1991. Vallásosság és egyházak a 20. században – fő tendenciák és nyitott problémák.

INFO-Társadalomtudomány, 17. sz. 41–47. p.

Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Reisz László 1994. Társadalmi tagozódás, mobilitás. Budapest, KSH. Hamilton, Malcom B. 1998. Vallás, ember, társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Budapest, AduPrint.

Hegedűs Rita 2001a. A vallásosság a társadalomban. Századvég, 2. sz. 51–68. p.

Kardos László 1969. Egyház és vallásos élet egy mai faluban. Budapest, Kossuth.

Kardos László – Szigeti Jenő 1988. Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, Magvető.

Molnár Adrienn – Tomka Miklós 1989. Ifjúság és vallás. Világosság, 4. sz. 246–256. p.

Tomka Miklós 1979. Vallás és társadalmi rétegződés. Magyar Tudomány, 1. sz. 11–20. p.

Tomka Miklós 1983. Társadalmi változás – vallási változás. Szociológia, 3. sz. 253–272. p.

Tomka Miklós 1985. A vallásosság változása – egy és több dimenzióban. Kultúra és Közösség, 5. sz. 3-16. p. Tomka Miklós 1990. Vallás és vallásosság. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1990. Budapest, Tárki, 534–555. p.

Tomka Miklós 1991. Magyar katolicizmus 1991. Budapest, Országos Lelkipásztori Intézet.

Tomka Miklós 1995. Csak katolikusoknak. Budapest, Corvinus.

Tomka Miklós 1996. A vallásszociológia új útjai. Replika, 21-22. sz. 163-172. p.