Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

TÁRSADALOMPOLITIKA

TÁRSADALOMPOLITIKA

Mint azt az értékekkel foglalkozó fejezetben már leszögeztük, igen nagy veszélyekkel jár az, ha az állam politikai eszközökkel próbálja az értékek, közöttük a vallási értékek elfogadását vagy elutasítását befolyásolni. Az államnak és az egyházaknak, a vallásnak egymástól világosan eltérő funkciója, feladata van a társadalomban, ezért mind az állam, mind a vallás számára hátrányos, ha az állam bele kíván avatkozni a vallásosság alakulásába. Érdemes megjegyezni, hogy az úgynevezett államegyházak híveinek száma majdnem mindenütt sokkal inkább csökkent, mint az államtól független egyházaké.

A szocialista korszak tapasztalatai pedig világosan bebizonyították, mennyire káros az, ha az állam próbálja a vallásosságot visszaszorítani, az ateista ideológiát terjeszteni. A fentiekben idézett adatok meggyőzően bizonyítják azt is, hogy a több évtizedes ateista propaganda lényegében majdnem teljesen eredménytelen volt, a magyar társadalomban nem az ateisták száma nőtt, hanem (ha egyáltalán) a vallás iránt közömbösöké. Az állam politikai szerepe arra korlátozódik, hogy megteremtse a lehetőséget minden vallás és gondolatrendszer számára tanainak kifejtésére, ha azok nem sértenek bizonyos alapvető emberi értékeket, amelyeket az adott társadalom elfogad.

A szélsőséges fundamentalizmus közelmúltbeli megnyilvánulásai külföldön és az új vallási mozgalmak megjelenése külföldön és hazánkban is igen bonyolult problémákat állít a vallási szempontból türelmes állam elé is, amikor el kell döntenie, hogy mely mozgalmak sérthetik az alapvető emberi jogokat.