Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Változtak-e az értékek a magyar társadalomban az elmúlt évtizedekben?

2. Miben különböznek a magyar társadalomban legfontosabbnak tartott értékek és az amerikai társadalom értékei?

3. Milyen értelemben lehet Magyarországon negatív modernizációról beszélni?

4. Valóban annyira elterjedt a materializmus a magyar társadalomban, mint azt az értékvizsgálatok mutatják?

5. Valóban különösen rossz-e a magyar társadalomban az élet minősége az emberi kapcsolatok és az élet értelme dimenziójában?

6. Értelmezze az országok elhelyezkedését Ingleharték értéktérképén!

7. Mit mondhatunk az értékek és attitűdök cselekvésbefolyásoló szerepéről?

8. Az objektív körülmények mennyiben határozzák meg az életminőséget?

9. Milyen tényezők befolyásolják az élettel való általános elégedettséget Magyarországon?