Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

TÁRSADALOMPOLITIKA

TÁRSADALOMPOLITIKA

Amikor a társadalom értékeivel kapcsolatos lehetséges társadalompolitikán gondolkodunk, furcsa dilemmával állunk szemben. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a társadalomban széles körben elfogadott értékek lényegesen befolyásolják a gazdaság és a társadalom működését, hosszú távú fejlődését. Másrészt keserű történeti tapasztalataink vannak arról, hogy mennyire sikertelenek voltak azok a társadalompolitikai eszközöket alkalmazó kísérletek, amelyek egy-egy társadalom értékeit gyorsan meg kívánták változtatni. Amikor ezek a kísérletek a büntetőjog és általában az állami kényszer eszközeit alkalmazták, a következmények egyenesen végzetesek voltak.

Azt lehet mondani, hogy az értékek és az élet minősége is a civiltársadalom intézményeiben formálódnak ki és ott módosulnak. Az államnak általában kerülni kell a társadalom értékrendszerébe való közvetlen beavatkozást.

Ugyanakkor nem lenne helyes szemet hunyni afölött, hogy az állam közvetve messzemenően – és többnyire negatívan – tudja az értékrendszert és az életminőséget befolyásolni. Elfogadhatónak látszik az a hipotézis, hogy a fent leírt problémának gyökerei az értékek és normák, valamint az életminőség „szeretet" és „létezés" dimenzióiban a szocialista rendszer totalitárius és (később) autoritárius jellegében (illetve az 1945 előtti rendszernek, legalább egyes korszakainak hasonló jellegében) kereshetőek.

Az állam demokratikus és toleráns jellege, az alapvető emberi (az egyetemes európai kultúrához tartozó) értékek tiszteletben tartása ezért valószínűleg szükséges, de nem elégséges előfeltétele a társadalom értékrendszere és életminősége egészséges alakulásának.