Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Almond, G. A. – Powell, G. B. 1996. Összehasonlító politológia. Budapest, Osiris.

Andorka Rudolf – Lehmann Hedvig 1996. Az átmenet politikai következményei. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki, 501-527. p.

Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk.) 2005. Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány.

Csontos Lászó – Kornai János – Tóth István György 1996. Az állampolgár, az adókés a jóléti rendszer fogalma. Századvég, 2. sz. 3-28. p.

Enyedi Zsolt – Körösényi András 2004. Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó.

Fábián Zoltán 1996. Szavazói táborok és szavazói hűség. Századvég, 1. sz. 95-111. p.

Fábián Zoltán – Tóth István György 1995. Szavazói táborok és szavazói mobilitás, 1990-1995. In Sík Endre – Tóth István György (szerk.): Társadalmi páternoszter. Budapest, BKE Szociológia Tanszék- Tárki, 152-165. p.

Gazsó Ferenc – Stump István 1995. Pártbázisok és választói magatartástípusok. In Kurtán Sándor – Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 567-580. p.

Gyurgyák János (szerk.) 1996. Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Budapest, Osiris.

Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Szelényi Szonja – Western Bruce 1991. Politikai mezők a posztkommunistaátmenet korszakában. A pártok és a társadalmi osztályok a magyar politikában, 1989-90. Szociológiai Szemle, 1. sz. 5-34. p.

Körösényi András – Tóth Csaba-Török Gábor 2005. A magyar politikai rendszer. Budapest, Osiris Kiadó.