Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Galasi Péter (szerk.) 1982. Munkaerőpiac szerkezete és működése Magyarországon. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Haraszti Miklós 1989 [1979]. Darabbér. Egy munkás a munkásállamban. Budapest, Téka Kiadó.

Janky Béla 1996. Övé a gyár – magadnak építed! Szociológiai Szemle, 3-4. sz. 223–248. p.

Juhász Pál 1978. Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem. Medvetánc, 1. sz.

Kemény István – Kozák Gyula 1971a. Csepel Vas és Fémművek munkásai. Társadalomtudományi Intézet. Kemény István – Kozák Gyula 1971b. Pest megye munkásai. Budapest, Társadalomtudományi Intézet. Kemény István 1992. Szociológiai írások. Szeged, Replika Kiadó.

Kovách Imre (szerk.) 2002. Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Budapest, Napvilág Kiadó.

Köllő János 1981. Taktikázás és alkudozás az ipari üzemben. Kétségek és próbálkozások egy szövöde leírása közben. Közgazdasági Szemle, 7-8. sz.

Köllő János 1993. Munkában és munka nélkül – a fordulat után. Szociológiai Szemle, 1. sz. 15-20. p. Köllő János 1998. Regionális bérkülönbségek, 1989-95. In Fazekas K. (szerk.): A munkaerőpiac az átmenet időszakában. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

Köllő János – Nagy Gyula 1995. Bérek munkanélküliség előtt és után. Közgazdasági Szemle, 12. sz.

Kuczi Tibor 2000. Kisvállalkozás és társadalmi környezet. Budapest, Replika Kiadó.

Laki Mihály 1998. Kisvállalkozások a szocializmus után. Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány.

Laki Mihály 1993. Vállalati viselkedés elhúzódó gazdasági visszaesés idején. Külgazdaság, 11. sz. 23-34. p.

Laki Mihály – Szalai Júlia 2004. Vállalkozók vagy polgárok? Budapest, Osiris Kiadó.

Laky Teréz (szerk.) 1997. Atipikus foglalkoztatási formák. Európai tükör. No. 25. Integrációs Stratégiai Munkacsoport.

Laky Teréz 2004. A magyarországi munkaerőpiac, 2004. Budapest, Foglalkoztatási Hivatal.

Lengyel György 1995. A kelet-európai gazdaságszociológiáról: problémák és kihívások. Szociológiai Szemle, 4. sz. 29-46. p.

Lengyel Gy. – Nagy B. (szerk.) 2000. Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel Gy. – Szántó Z. (szerk.) 1994. A gazdasági élet szociológiája. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel Gy. – Szántó Z. (szerk.) 1997. Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel Gy. – Szántó Z. (szerk.)1998. Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel György – Tóth István János 1993. A vállalkozói hajlandóság terjedése. Szociológiai Szemle, 1. sz. 35–58. p.

Leopold Lajos 1984 [1917]. Színlelt kapitalizmus. Medvetánc, 2-3. sz. 321-355. p.

Leveleki Magdolna 1999. A bomlás virágai. Gazdaságszociológiai írások (1988-1998). Veszprém, Veszprémi Egyetemi K.

Litván György (szerk.) 1974. Magyar munkásszociográfiák, 1888-1945. Budapest, Kossuth Kiadó.

Litván György – Szűcs László (szerk.) 1973. A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre. Budapest, Gondolat Kiadó.

Medgyesi Márton – Róbert Péter 1998. A munka-attitűdök időbeli változása 1989-1997 között. Budapest, Tárki.

Nagy Beáta 2001. Női menedzserek. Budapest, Aula Kiadó.

Nove, A. 1990. A megvalósítható szocializmus. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Rézler Gyula 1938. A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 18671914. Budapest, Rekord Kiadó.

Rézler Gyula (szerk.) 1942. Magyar gyáripari munkásság. Szociális helyzetkép. Budapest, M. Közgazdasági Társaság K.

Sik Endre 1982 [1988]. A munkacsere a mai magyar gazdaságban. In Major Iván (szerk.): Gazdaságpolitika, gazdasági szervezet. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

Simonyi Ágnes 1995. Munka nélkül. Szociológiai Szemle, 1. sz. 55–70. p.

Simonyi Ágnes 1997. Szezonális foglalkoztatás. In Laky Teréz (szerk.): Atipikus foglalkoztatási formák. Európai tükör. No. 25. Integrációs Stratégiai Munkacsoport.

Spéder Zsolt (szerk.) 1993. A mindennapi élet ökonómiája. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Stark, D. 1994. Új módon összekapcsolódott rendszerelemek: rekombináns tulajdon a kelet-európai kapitalizmusban. Közgazdasági Szemle, 11. sz. és 12. sz. 933–948. és 1053-1069. p.

Swaan, Wim 1994. Tudás, tranzakciós költségek és a transzformációs válság. Közgazdasági Szemle, 10. sz. 845-858. p.

Szántó Zoltán (szerk.) 2005. Kortárs magyar gazdaságszociológia. Tematikus válogatás a Szociológiai Szemlében megjelent írásokból.www.uni-corvinus.hu/szoc/hallgatóinknak/tananyag

Szántó Zoltán – Vedres Balázs (szerk.) 2002. Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Budapest, Aula Kiadó.

Szelényi Iván 1992. Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Tardos Márton (szerk.) 1978. Vállalati magatartásvállalati környezet. Budapest, KJK.

Vági Gábor 1982. Versengés a fejlesztési forrásokért. Budapest, KJK.

Voszka Éva 1997. A dinoszauruszok esélyei: nagyvállalati szerkezetváltás és privatizáció. Budapest, Pénzügykutató Rt.