Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Milyen szerepe van a mai magyar gazdaságban a piacnak, az állami redisztribúciónak (újraelosztásnak) és a reciprocitásnak (a kölcsönös ingyenes segítségnek, ajándékozásnak)?

2. Melyek a bürokrácia előnyei és hátrányai, szükségszerű-e a bürokratizálódási tendencia?

3. Hatékony kapitalista piacgazdaság alakul-e ki Magyarországon?

4. Milyen különbségek vannak a gazdaság társadalmi beágyazottságának „erős” és „gyenge” koncepciója között? Hasonlítsa össze a gazdaság beágyazottságának különböző típusait!

5. Milyen módokon hasznosíthatják a gazdasági élet szereplői társadalmi és kulturális erőforrásaikat? Miért fontos a bizalom szerepe gazdasági intézmények és rendszerek működésében?

6. Milyen értelemben beszélhetünk információs társadalomról és digitális szakadékról? Hogyan mérjük ezeket?

7. Melyek a globalizáció gazdaságszociológiai értelmezésének főbb kategóriái és tendenciái?

8. Milyen álláspontok alakultak ki a piaci átmenet társadalmi hatásainak kérdésében?

9. Hogyan alakult a vállalkozói hajlandóság, valamint a vállalkozói osztály és a gazdasági elit összetétele a kilencvenes években Magyarországon? Milyen szerepent játszik a külföldi tőke a magyar gazdaságban?

10. Milyen társadalmi problémákat idéz elő a magyar munkaerőpiac állapota az ezredfordulón? Miért jelent problémát a foglalkoztatás alacsony szintje? Miért csökken a rejtett gazdaság súlya Magyarországon?