Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

A gazdasági rendszerek, mechanizmusok szociológiai vizsgálatának nincs kialakult sajátos módszertana. Mint minden más társadalmi jelenség vizsgálatánál, használják itt is a survey típusú adatfelvételeket (például megkérdezik, hogy részt vett-e az interjúalany az elmúlt két évben valamilyen magánvállalkozásban). Egy-egy nagyobb gazdasági egység vizsgálatára gyakran használják az esettanulmány módszerét is. Az utolsó években – a racionális választási irányzat keretében – elterjedt a közgazdaságtanban szokásos deduktív módszerek, matematikai modellek használata. Különösképpen használatosak ebben az irányzatban a játékelméleti modellek.

A második gazdaság vizsgálatára hazánkban többféle lakossági megkérdezésen alapuló adatfelvételt alkalmaztak, többek között a családijövedelem-vizsgálatokat, az időmérleg-vizsgálatokat és a rétegződésvizsgálatokat. Minden eddigi adatfelvételi módszerrel kapcsolatban felmerül azonban az a kétely, hogy nem volt képes a második gazdaságba tartozó tevékenységek teljes körét megragadni.

Az alkalmazott gazdasági „mikro”-szociológiák legtöbbször egy-egy kisebb, viszonylag áttekinthető munkahelyet vizsgálnak, a survey-módszer mellett lehetőség van a mélyinterjú és a megfigyelés módszereinek alkalmazására is. Előfordul az is, hogy a kutató „részt vevő megfigyelőként” hosszabb ideig, hónapokig, vagy akár egy évig a vizsgált munkahelyen fizikai munkásként dolgozik. Mivel legtöbbször egymást személyesen ismerő kiscsoportokat vizsgálnak, felhasználható a szociometria módszere is. A szociometria segítségével fel lehet tárni a munkahelyeken lévő informális csoportokat.

Végül érdekes lehet – különösen egy olyan gyorsan változó időszakban, mint amilyenben jelenleg élünk – a gazdasági változásokkal kapcsolatos véleményeknek, a feltételek változásával kapcsolatos attitűdöknek (például a magánvállalkozásra való hajlandóságnak) a vizsgálata a közvélemény-kutatáshoz és attitűdvizsgálatokhoz hasonló módszerekkel. Ilyen felvételt végzett a BKE Szociológia Tanszéke 1988 és 1990 tavaszán, s ilyen kérdések voltak a Magyar Háztartás Panel kérdőíveken is.