Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Bourdieu, P. 1978. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest, Gondolat.

Ferge Zsuzsa 1972. A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Szociológia, 1.sz. 10-35. p.

Ferge Zsuzsa 1976. Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Ferge Zsuzsa-Háber Judit (szerk.) 1974. Az iskola szociológiai problémái. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Gazsó Ferenc 1976. Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. Budapest, Kossuth.

Gazsó Ferenc – Laki László – Molnár Péter 1984. Pályakezdők az iparban. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Gazsó Ferenc – Pataki Ferenc – Várhegyi György 1971. Diákéletmód Budapesten. Budapest, Gondolat.

Gazsó Ferenc et al. 1979. Közoktatási rendszer és társadalmi struktúra. In Társadalmi struktúrák fejlődése. 1. köt. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 85-164. p.

Halász Gábor – Lannert Judit 1995. Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest, Országos Közoktatási Intézet.

Ladányi János – Csanádi Gábor 1983. Szelekció az általános iskolában. Budapest, Magvető.

Laki László 1988. Az alacsony iskolázottság újratermelődésének társadalmi körülményei Magyarországon. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Lannert Judit 2004. A társadalmi kirekesztődés folyamata az oktatásban. In Monostori Judit (szerk.): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Budapest, KSH.

OECD 1995. Oktatáspolitikai felmérések Magyarországon. Paris, OECD