Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

ÖSSZEFOGLALÁS

ÖSSZEFOGLALÁS

Minden ismert emberi társadalomban létezett a családnak valamilyen formája. Ezek a családformák azonban meglehetősen változatosak. Ez azt jelzi, hogy az embernek és a társadalomnak szüksége van a család intézményére, de nagyon sokféle családforma képes a család funkcióit ellátni.

A családnak öt fő funkcióját szokás megkülönböztetni: 1. a termelést, 2. a fogyasztást, 3. a népesség reprodukcióját, 4. a gyermekek szocializációját, 5. a felnőttek pszichés védelmét. A korábban nagyon fontos termelési funkció a modern társadalmakban háttérbe szorult a háztartás és a munkahely szétválása következtében. A fogyasztás a modern társadalmakban is nagyrészt családi keretben történik. A népesség reprodukciójában a családoknak döntő szerepük van, a gyermekek nagy része házasságban vagy házasságszerű együttélésben születik. A gyermek szocializációjában semmilyen intézmény sem képes a családot megfelelően helyettesíteni, a családi szocializáció hiánya és zavara súlyosan veszélyezteti a gyermekek személyiségfejlődését. A modern társadalomban talán még inkább, mint korábban rendkívül fontos az a pszichés támogatás, védelem, amelyet a családok a felnőtt családtagoknak nyújtanak.

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában emelkedik az első házasságkötési életkor, gyakoribb a házasságon kívüli együttélés, országonként eltérő mértékben emelkedik a válási arányszám és a házasságon kívüli születések aránya, nő az egyszemélyes háztartások aránya, csökken a családok gyermekszáma. Vitatott kérdés, hogy mindezek a változások a család válságát jelzik-e, vagy csupán átalakul a család.

Az utolsó években Magyarországon is jelentkeznek hasonló tendenciák, mint Nyu- gat-Európában és Észak-Amerikában, azonban általában – a gyermekszámcsökkenés kivételével – kisebb mértékben, mint ott. A családi értékek vizsgálatai azt mutatják, hogy a magyar társadalom többsége a családra vonatkozó hagyományos értékeket fogadja el.