Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Mikor, milyen tényezők hatására erősödik meg az agresszív nacionalizmus?

2. Mi az oka a kisebbségekkel szembeni diszkriminációnak, például az Egyesült Államokban a feketék elleni diszkriminációnak és egyes európai országokban a zsidóüldözésnek?

3. Melyek az antiszemitizmus gyökerei?

4. Hogyan lehetne Magyarországon a roma etnikumhoz tartozók hátrányos helyzetét enyhíteni?

5. Milyen tényezők hátráltatják a migránsok integrációját Nyugat-Európában?

6. Hogyan alakult az 1990-es években a roma népesség társadalmi helyzete, és mely tényezők játszottak szerepet e változásokban?

7. Milyen tényezők játszanak szerepet a cigányok növekvő szegregálódásában?