Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

TÁRSADALOMPOLITIKA

TÁRSADALOMPOLITIKA

A nemzettudat, a más nemzetekkel és a kisebbségekkel szembeni előítéletek befolyásolása kormányzati eszközökkel nehéz és kockázatos vállalkozás. Az eredmény sok esetben a szándékoltnak az ellenkezője lehet. A nemzeti összetartozás érzése elősegíti az adott társadalom konfliktusmentesebb működését, de a rá való kritikátlan hivatkozás könnyen odavezethet, hogy az érzés agresszív nacionalizmusba csap át. A más nemzetekkel és a társadalmon belüli kisebbségekkel szembeni előítéletek politikai célú felszítása pedig végzetes következményekhez vezet.

A nemzeti, vallási, etnikai kisebbségekkel szembeni előítéletek és diszkrimináció annyira veszedelmes jelenségek, és az elmúlt évszázadokban, különösen a XX. században annyi súlyos tragédiát okoztak, hogy alakulásukat mindenképpen figyelemmel kell kísérni, és a szociológiának is mindent meg kell tennie indokolatlanságuk bizonyítására.