Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

Nincsenek standardizált szociológiai módszerek a nemzeti érzés kutatására. A legkülönfélébb szubjektív jellegű kérdéseket szokták feltenni a nemzeti büszkeség, a nemzeti tulajdonságok, a nemzettel való azonosulás témakörében. Nyilvánvaló azonban, hogy a kapott válaszok nagymértékben függenek attól, hogyan fogalmazták meg a kérdést (sőt attól is, ki teszi fel a kérdést), ezért csak a legnagyobb óvatossággal lehet az eredményekből következtetéseket levonni.

Az előítéleteket attitűdkérdésekkel szokás vizsgálni. Az ilyen attitűdkérdések klasz- szikus példája az, amikor amerikai fehér állampolgároktól azt kérdezték, hogy mit szólnának hozzá, ha munkatársuk, lakószomszédjuk fekete lenne, és ha fekete személy házasodna be a családba.

A sztereotípiákat az egyes csoportok tagjainak pozitív és negatív tulajdonságaira vonatkozó nézetek alapján szokás vizsgálni.

A kisebbségekkel szembeni diszkriminációnak vagy egyszerűen csak hátrányaiknak kutatására a rétegződéskutatás módszereit lehet felhasználni: ki lehet mutatni, mennyivel alacsonyabb a jövedelmük, mennyivel rosszabbak a lakásviszonyaik, mennyivel kevesebben szereznek közülük magasabb iskolai végzettséget. E hátrányok megléte nem szükségképpen bizonyítja a diszkriminációt. A diszkrimináció tényleges fennállását attitűdkérdésekkel lehet kutatni, de igen nehéz egyértelműen kimutatni.