Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

Népszámlálások

A demográfiai csoportok vizsgálatának módszertanával kapcsolatban kevés speciális kérdés merül fel. A népszámlálások és szociológiai adatfelvételek adatai ugyanis általában rendelkezésre állnak részletes nem és korcsoport szerinti bontásban, ezért ezek mind a nők, mind a fiatalok és az idősek életkörülményeinek vizsgálatához alapvető források (Czibulka-Lakatos 1986). Emellett voltak speciális adatfelvételek a fiatalokról és az idős emberekről.

Szociológiai adatfelvételek

A KSH 1984-ben, majd 1995-ben a 15-34 évesek reprezentatív mintáján felvételt végzett, ebből részletes adataink vannak ezeknek a korcsportoknak az életkörülményeiről, életmódjáról (Harcsa et al. 1986; Harcsa 1996). Az 1980-as években az ifjúságkutatás a kiemelt társadalomtudományi kutatási témák közé tartozott, az első kutatási időszak eredményeit foglalta össze A magyar ifjúság a nyolcvanas években című kötet (Ancsel et al. 1984).

Az 1960-as években több szociológiai adatfelvételre került sor a nyugdíjasok és általában az idős emberek életkörülményeiről, életmódjáról és problémáiról. Ezek közül a legnagyobb és legrészletesebb a KSH 1969. évi felvétele (Andorka et al. 1972). Ennek során Budapesten és 5 megyében az 1913-ban és korábban született nők és az 1908-ban és korábban született férfiak reprezentatív mintáját, összesen 1829 személyt kérdeztek meg.