Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1982. A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, Gondolat.

Andorka Rudolf 1986. A magyar társadalmi mobilitás nemzetközi összehasonlításának története. Statisztikai Szemle, 8-9. sz. 886-911. p.

Andorka Rudolf 1995. A társadalmi mobilitás változásai 1973-tól 1992-ig. Statisztikai Szemle, 2. sz.101–120. p.

Bindorffer Györgyi 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest, Új Mandátum – MTA Kisebbségkutató Intézet.

Bukodi Erzsébet 2002. Társadalmi mobilitás Magyarországon, 1983–2000. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, Tárki, 193–206. p.

Gazsó Ferenc 1990. A káderbürokrácia és az értelmiség. Társadalmi Szemle, 11. sz. 1–12. p.

Gödri Irén – Tóth Pál Péter 2005. Bevándorlás és beilleszkedés. KSH Népességtudományi Kutató Intézet.

Kutatási Jelentések 80. szám.

Kolosi Tamás – Sági Matild 1998. Hullámzó háztartások. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, Tárki, 40-71. p.

Lengyel György 1989. Vállalkozók, bankárok, kereskedők. Budapest, Magvető.

Luijk, Ruud-Róbert Péter-de Graaf, Paul – Ganzeboom, Harry B. G. 1995. A származástól a teljesítményig. A státusmegszerzés folyamata Magyarországon. Szociológiai Szemle, 4. sz. 3–28. p.

Örkény Antal 2003. Menni vagy maradni? Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont.

Róbert Péter 1986. Származás és mobilitás. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. Róbert Péter 2001. Társadalmi mobilitás. Budapest, Századvég.

Sík Endre 1990. Erdélyi menekültek Magyarországon. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, Tárki, 516–533. p.

Sík Endre (szerk.) 2001. A migráció szociológiája. Budapest, Szociális és Családügyi Minisztérium.

Szalai Erzsébet 1996. Az elitek átváltozása. Budapest, Cserépfalvi.

Szelényi Iván 1996. A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai. Magyar Tudomány, 4. sz. 385–402. p.