Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Különbözött-e és – ha igen miben – a magyar társadalom mobilitása az 1945 és 1990 közötti időszakban más fejlett országok mobilitásától, valamint az 1945 előtti magyar társadalom mobilitásától?

2. Milyen mértékű elitcserére került sor az 1990. évi rendszerváltás után?

3. Milyen szerepet játszik az iskolai végzettség a mobilitásban, és lehet-e a mobilitást az oktatási rendszeren keresztül befolyásolni?

4. Milyen szerepe van az öröklésnek és a környezetnek az intelligenciában és ezáltal a mobilitási életpályában?

5. Milyen tendenciák voltak a közelmúltban és milyenek várhatók a közeljövőben a belső vándorlásban és az ingázásban?

6. Várható-e nagyfokú kivándorlás Magyarországról a fejlett országokba, és hogyan lehet ezt értékelni?

7. Várható-e nagyfokú bevándorlás Magyarországra a környező országokból és az elmaradottabb távoli országokból, és hogyan lehet ezt értékelni?

8. Hogyan jellemezhetjük az ezredforduló európai migrációs folyamatait az ezredfordulón?

9. Milyen magyarázattípusok születtek a migrációs folyamatok értelmezésére?

10. Mi jellemzi Magyarország bekapcsolódását a nemzetközi migrációs áramlásokba?

11. Milyen okokkal magyarázhatjuk a szomszédos országokból Magyarországra történő bevándorlást, és a bevándorlók milyen főbb típusait különböztethetjük meg?

12. Hogyan alakult a nemzedékek közötti mobilitás a rendszerváltozást követően?