Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1979. A magyar községek társadalmának átalakulása. Budapest, Magvető.

Andorka Rudolf 1994. A falusi társadalom változásai. Agrártörténeti Szemle. 1-4. sz. 3–36. p.

Castells, Manuel 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora. Gondolat-Infonia. 6. fejezet. 494-552. p.

Csanádi Gábor – Ladányi János 1992. Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai. Budapest, Akadémiai.

Enyedi György 1984. Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. Budapest, Akadémiai. Konrád György – Szelényi Iván 1969. Az új lakótelepek szociológiai problémái. Budapest, Akadémiai. Konrád György – Szelényi Iván 1971. A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság, 12. sz. 19-35. p.

Kovách Imre 1994. A mezőgazdasági átalakulás társadalmi hatásai. Agrártörténeti Szemle, 1–4. sz. 204–243. p.

Szelényi Iván 1972. Lakásrendszer és társadalmi struktúra. Szociológia, 1. sz. 49–72. p.

Szelényi Iván 1990. Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest, Akadémiai.

Timár Judit – Váradi Mónika Márta 2000. A szuburbanizáció egyenlőtlen területi fejlődése az 1990-es évek Magyarországán. In Horváth Gy. – Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, MTA-RKK.