Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Ferge Zsuzsa 1969. Társadalmunk rétegződése. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zsuzsa 2002. Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban.

Szociológiai Szemle, 4. sz. 9–33. p.

Kemény István 1972. A magyar munkásosztály rétegződése. Szociológia, 1. sz. 36-48. p.

Kemény István – Kozák Gyula 1971. A Csepeli Vas-és Fémművek munkásai. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Kolosi Tamás 1984. Státus és réteg. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Kolosi Tamás 1987. Tagolt társadalom. Budapest, Gondolat.

Kolosi T. 2000. A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Osiris Kiadó, Budapest.

Kolosi T. – Róbert P. 2004. A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának főbb folyamatai a rendszerváltás óta. In Kolosi-Tóth-Vukovich 2004.

Konrád György – Szelényi Iván 1989. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Budapest, Gondolat. Szelényi Iván 1990. Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa.

Szelényi Iván 1990. Polgárosodás Magyarországon: nemzeti tulajdonos polgárság és polgárosodó értelmiség. Valóság, 1. sz. 30-41. p.

Tóth István György 2005. Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó.