Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Inkább az együttműködés vagy a konfliktus jellemzi a társadalmakat?

2. Mely fogalmak alkalmasabbak a magyar társadalom szerkezetének elemzésére a szocialista korszakban és a rendszerváltás után: az osztályok, rétegek, státuscsoportok, társadalmi miliők, társadalmi helyzetek, az elit és a hatalomnak alávetettek?

3. Kik alkották az uralkodó osztályt a szocialista korszakban és kik alkotják a rendszerváltás után?

4. Elpolgárosodik-e a munkásosztály a fejlett országokban és Magyarországon?

5. Mennyire befolyásolja a társadalom tagjainak életesélyeit és gondolkodását az osztályhelyzetük a mai Magyarországon?

6. Milyen következményekkel járhat az, ha a felső társadalmi rétegek aránya lényegesen kisebb, mint a legalsó társadalmi rétegeké?

7. Miképpen érintette az egyes iskolázottsági és életkori csoportok esélyeit a gazdasági rendszerváltás?