Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VÁLTOZÁSOK AZ EZREDFORDULÓN

VÁLTOZÁSOK AZ EZREDFORDULÓN

(Tóth István György)

1990 óta az átalakuló társadalmak viszonyainak értelmezése jelentette a legfőbb kihívást a rétegződéskutatás számára: a piaci viszonyokat is magában foglaló, ám mégis az állami tulajdonon alapuló és redisztributív társadalmat a piac és a többpárti demokrácia intézményein alapuló társadalom váltotta fel. A társadalmi státusok rendszere átalakult, egyes státusok eltűntek (pártkáderek), mások megjelentek (munkanélküli, nagyvállalkozó), a státusokhoz kötődő előnyök és hátrányok megváltoztak. A nemzetközi tendenciákat illetően az átmenet értelmezésére fókuszálunk a 14. fejezetben, az életstílust is magában foglaló módosulásokkal pedig a 15. fejezetben foglalkozunk részletesebben. A hazai viszonyokat illetően ebben a fejezetben először áttekintjük az adatforrásokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a magyar átmenet empirikusan alátámasztható értelmezését: a főbb tendenciák megrajzolását, és az új rétegződés modell-kísérleteket.