Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

TÁRSADALOMPOLITIKA

TÁRSADALOMPOLITIKA

A társadalmi szerkezet alakulását egyrészt a gazdasági fejlődés határozza meg, másrészt a politika is lényegesen befolyásolja. A történelem folyamán több példát ismerünk, amikor a politika megpróbálta a társadalmi szerkezetet alapvetően átalakítani. Ennek legnyilvánvalóbb példája a kommunista pártok erőszakos kísérlete a szocialista társadalom létrehozására Közép-Európában és Kelet-Európában, valamint Kínában és néhány más ázsiai országban, továbbá Kubában. Ezek a kísérletek súlyos emberi szenvedéseket okoztak, és történeti távlatból nézve sikertelennek bizonyultak. A kommunista pártok azt ígérték, hogy a munkásosztályt fogják uralkodó osztállyá tenni, és létrehozzák a társadalmi egyenlőséget. Ténylegesen egy szűk elit kezébe került a hatalom. Ha a jövedelmi egyenlőtlenségek kisebbek is lettek, mint a piacgazdaságokban, az egyéb, nagyrészt rejtett társadalmi egyenlőtlenségek igen lényegesek maradtak. Levonhatjuk azt a következtetést, hogy a társadalmi szerkezet nagy átalakítási kísérleteitől ajánlatos tartózkodni, és a szociológiának őrizkednie kell attól, hogy ilyen kísérletekhez segítséget nyújtson, azoknak állítólagos tudományos megalapozást próbáljon nyújtani.

A politika azonban ennél lényegesen kisebb léptékkel és kevésbé erőszakos eszközökkel is befolyásolhatja a társadalmi szerkezet alakulását. Ez a politikai befolyás néha tudatos, de sok esetben nem tudatos és nem szándékolt. Erre csak néhány példát említenék:

– a szociálpolitikán keresztül befolyásolni lehet azt, hogy mekkora az adott társadalomban a szegénység, és hogy a szegények mennyire szakadnak le a társadalom többi rétegeitől;

– az adópolitikán keresztül, az adók progresszivitásán keresztül befolyásolni lehet a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségét és ezáltal a társadalmi osztályok és rétegek közötti jövedelemkülönbségeket;

– a kis- és középvállalkozások támogatásán vagy e támogatás meg nem adásán keresztül befolyásolni lehet a középrétegek erősödését, illetve gyengülését;

– az állami alkalmazottak bérén keresztül erősen befolyásolni lehet e rétegek (például a pedagógusok) helyzetét;

– az oktatáspolitikán keresztül messzemenően befolyásolni lehet a társadalmi mobilitást, vagyis az egyes osztályok, rétegek zártságát vagy nyitottságát.

A szociológia feladatai közé tartozik a különböző politikák hatásának kimutatása a társadalmi szerkezetre.