Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1989. Szegénység Magyarországon. Társadalmi Szemle, 12. sz. 30-40. p.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt 1994. Szegénység a 90-es évek elején. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, Tárki, 74–106. p.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt 1996. A szegénység Magyarországon 1992-1995. Esély, 4. sz. 25–52. p.

Andorka Rudolf-Anna Kondratas – Tóth István György 1995. A jóléti rendszerjellemzői és reformjának lehetőségei. Közgazdasági Szemle, 1. sz. 1–29. p.

Bokor Ágnes 1987. Szegénység a mai Magyarországon. Budapest, Magvető.

Böhm Antal 1981. A Magyar Szociológiai Társaság tudományos ülésszaka „a többszörösen hátrányos helyzetű rétegek vizsgálatáról”. Szociológia, 3-4. sz. 279-332. p.

Csontos László-Kornai János-Tóth István György 1996. Az állampolgár, az adókés a jóléti rendszer fogalma. Századvég, 2. sz. 3–28. p.

Ferge Zsuzsa 1989. Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zsuzsa 1995. A magyar segélyezési rendszer reformja I. Esély, 6. sz. 43–62. p.

Ferge Zsuzsa 1996. A magyar segélyezési rendszer reformja II. Esély, 1. sz. 25–42. p.

Ferge Zsuzsa 1996. A rendszerváltás megítélése. Szociológiai Szemle, 1. sz. 51–74. p.

Ferge Zsuzsa 1996. Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. (Hevenyészett első válasz Cson- tos-Kornai-Tóth cikkére). Századvég, 3. sz. 154-162. p.

Ferge Zsuzsa 2000. Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest, Hirschler Richard Szociálpolitikai Egyesület.

Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin (szerk.) 1991. A jóléti állam. Budapest, ELTE Szociológiai Intézete Szociálpolitikai Tanszék.

Gábos András – Szívós Péter 2004. A szegénység különböző metszetei. In Szívós-Tóth (szerk.): Stabilizálódó társadalomszerkezet. Monitor jelentések 2003. Budapest, Tárki, 69–96. p.

KSH, 2004. Társadalmi helyzetkép 2003.

Ladányi János – Szelényi Iván 2004. A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág Kiadó.

Spéder Zsolt 1996. Ikertestvérek – A szegénység arcai a mai Magyarországon. Századvég, 2. sz. 29–58. p.

Spéder Zsolt 2002. A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég.

Szalai Júlia 2005. A jóléti fogda. In Neményi-Szalai (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 43–93. p.

Tóth István György 1994. A jóléti rendszer az átmenet időszakában. Közgazdasági Szemle,

4. sz. 313–340. p.

Tóth István György 1994. A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, Tárki, 107–136. p.

Tóth István György 2005. Jövedelemleoszlás. A gazdasági rendszerváltozástól az uniós csatlakozásig. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég