Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Melyek a szegénység okai általában a világon, a fejlett országokban és speciálisan a magyar társadalomban?

2 Milyen jövedelemegyenlőtlenséget – a latin-amerikai, észak-amerikai, nyugat-európai, skandináv szintű egyenlőtlenséget, vagy a teljes egyenlőséget – tartunk kívánatosnak vagy elfogadhatónak a mai Magyarországon?

3 Melyek egyes különösen veszélyeztetett kategóriák – a romák, a gyermekek, a munkanélküliek – szegénységének okai, és milyen eszközökkel lehetne szegénységüket enyhíteni?

4. Milyen fokú és milyen jellegű reform szükséges a magyarországi jóléti rendszerben?

5. Melyek a szegénység generációs jellegzetességei Európában és Magyarországon?

6. Milyen időszakokat tudunk megkülönböztetni az egyenlőtlenségek alakulásában Magyarországon, a rendszerváltozást követően?

7. Hogyan alakítják az egyes társadalmi tényezők a szegénységbe kerülés kockázatait?

8. Miben különbözik a szegénység statikus és dinamikus értelmezése?

9. Milyen változások következtek be a 90-es években Magyarországon a szociális ellátás területén?