Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

4. fejezet - 4. fejezet │ EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG

4. fejezet - 4. fejezet │ EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG

ALAPFOGALMAK

Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok, hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak, olyanok, akik el tudják érni, amit szeretnének, és ezért elégedettek, és olyanok, akiknek nem sikerül életcéljaikat megvalósítani, ezért elégedetlenek. Ezt a jelenséget nevezzük egyenlőtlenségnek. Különösen akut az egyenlőtlenség kérdése, ha a társadalom nagy része szegénységben él. A szociológiának kezdetei óta egyik központi kutatási témája az, hogy mekkorák az egyenlőtlenségek, hogyan alakul – nő vagy csökken – a szegénység és az egyenlőtlenség, mi az oka a szegénységnek és az egyenlőtlenségeknek, valamint hogyan lehet a szegénységet enyhíteni. A társadalomfilozófusok számára pedig a társadalomról való gondolkodás kezdetei (gondoljunk a zsidó prófétákra és a görög filozófusokra) óta az egyik legégetőbb kérdés, hogy indokoltak-e, igazságosak vagy igazságtalanok-e a létező egyenlőtlenségek, és létezik-e egyenlőtlenségek mellett jó társadalom.