Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

ÖSSZEFOGLALÁS

ÖSSZEFOGLALÁS

A szociológiai vizsgálat a következő lépésekből áll: 1. felmerül egy megoldandó probléma, 2. a kutató elméleti hipotéziseket fogalmaz meg a probléma magyarázatára, 3. operacionalizálja, vagyis mérhetővé teszi az elméleti hipotézis változóit, 4. adatokat gyűjt, 5. elemzi az adatokat, 6. közzéteszi a kutatás eredményeit. A szociológiai kutatás legtöbbet alkalmazott módszere a survey. Ebben mintát választunk a vizsgálni kívánt sokaságból, standardizált kérdőívvel gyűjtünk adatokat, kódoljuk az adatokat, majd táblázatokkal vagy matematikai-statisztikai módszerekkel elemezzük a kódolt adatokat. Az elemzés hagyományos módszere a táblázatkészítés és az egyszerű statisztikai mutatók kiszámítása. Az utolsó évtizedekben a számítástechnika fejlődésével párhuzamosan egyre kifinomultabb matematikai-statisztikai módszereket dolgoztak ki, amelyekkel a változók közötti kapcsolatokat elemezni lehet. A jelenség megismerésének elmélyítése érdekében előnyös a survey-módszer mellett más, „puhább” szociológiai adatfelvételi módszereket is alkalmazni. A szociológiai adatfelvétel komoly etikai problémákat is felvet.