Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

ADATFELDOLGOZÁS

ADATFELDOLGOZÁS

Kis (száz-kétszáz fős) adatfelvételeket egyszerűen kódlapok alapján is fel lehet dolgozni. Ebben az esetben például úgy készíthetünk táblázatokat, hogy először „szétrakjuk” a kódlapokat a táblázatban szereplő egyik változó (például társadalmi réteg) szerint, majd az így különválasztott kódlapcsomagokban szereplő kérdőíveket csoportosítjuk a táblázat másik változója (például az ivás gyakorisága) szerint. Valamikor ezzel a „kézi” módszerrel dolgozták fel a népszámlálási kérdőíveket is.

Ehhez képest nagy munkamegtakarítást jelentett a mechanikus táblázatkészítő gépek bevezetése. Ebben az esetben a kódlapon szereplő információkat egy-egy „lyukkártya” oszlopaiban megfelelő négyzetekben elhelyezett lyukakkal hozták géppel feldolgozható alakba. A gép a lyukkártyák alapján mechanikus módszerrel készítette el a táblázatokat.

Ugyanilyen elv alapján működnek az elektronikus számítógépek is. Az adatrögzítésre szolgáló mágnesszalag vagy más eszköz meghatározott helyeire kerülnek a kódlapok meghatározott kódnégyzetein szereplő kódszámok.

Mind a kódolást, mind pedig az adatrögzítést célszerű ellenőrizni. Az ellenőrzést lehet egyszerű átnézéssel is végezni, de lehet a gépnek is „ellenőrző utasításokat” adni, amelyeknek segítségével kiszűri a képtelen vagy nem kívánt kódokat. Például azt az utasítást adhatjuk a gépnek, hogy „dobja ki” azokat a kérdőíveket (kódlapokat), amelyeknél az életkor 0-14 év és a megkérdezettnek valamilyen foglalkozást adtak meg.

A kódolás és rögzítés alapos elvégzése, ellenőrzése és a hibák kijavítása, vagyis az egyedi adatok „tisztába tétele” igen munkaigényes és kevés „kutatói örömöt” okozó művelet, de rendkívül fontos, mert ha az egyedi adatok hibái a táblakészítés és a matematikai-statisztikai elemzés után derülnek ki, akkor az utóbbi munkafázisokba befektetett erőfeszítéseket teljesen haszontalanná tehetik, vagy ami még súlyosabb veszély, ha nem vesszük észre a hibákat, teljesen téves következtetésekhez vezethetnek.