Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Csepeli György – Papp Zsolt – Pokol Béla 1987. Modern polgári társadalomelméletek. Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Talcott Parsons és Niklas Luhmann rendszere. Budapest, Gondolat.

Litván György – Szűcs László (szerk.) 1973. A szociológia első magyar műhelye. Válogatás. 1-2. köt. Budapest, Gondolat.

Pokol Béla 1988. A szociológiaelmélet új útjai. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Szczepanski, J. 1973. A szociológia története. Budapest, Kossuth

.