Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Marx, Durkheim vagy Weber gondolataiból melyeket lehet a mai társadalom vizsgálatában felhasználni?

2. A Parsons-féle funkcionalizmus és a nyugati marxisták vitájában kiknek miben volt igazuk?

3. Szükség van-e közösségekre a mai társadalmak jó működéséhez?

4. Szükség van-e erkölcsre és értékekre a modern gazdaság és a demokrácia működéséhez? Lehet-e társadalmi egyetértést teremteni az erkölcsi normákat és értékeket illetően?