Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1995. Homo socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Bertalan László 1991. „Több bölcsesség-kevesebb düh”. In Bibó emlékkönyv. 2. köt. Budapest, Századvég, 93–106. p.

Merton, R. K. 1980. Középszintű szociológiai elméletek. In Merton, R. K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat, 83–141. p.

Myrdal, G. 1972. Érték a társadalomtudományban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.