Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

A. függelék - Függelék

A. függelék - Függelék

A magyar szociológia műhelyei, oktató- és kutatóhelyei, publikációs lehetőségei (Kapitány Balázs)

OKTATÁS

A szociológia oktatása komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A második világháború

után a hatvanas években indult meg a szociológiaoktatás az ELTE-n és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (a mai Corvinus Egyetemen). Az 1990-es évek közepére a legtöbb nagy hazai egyetem beindította a szociológusképzést.

2005-től a az úgynevezett bolognai folyamathoz kapcsolódóan jelentős mértékben átalakul a hazai felsőoktatás szerkezete, a hagyományos ötéves egyetemi szociológusképzés szerkezete három plusz kétéves képzéssé alakul. Az első három évben az úgynevezett alapképzés keretében a diákok BA szintű végzettséget szerezhetnek szociológusként, vagy az ehhez igen hasonló társadalmi tanulmányok szakon.

Az alapképzés elvégzése után lehet majd továbblépni a mesterképzésbe (MA) és a doktori képzésbe (PhD).

2006 őszén magyar nyelven nyolc felsőoktatási intézményben indul alapképzés szociológia vagy társadalmi tanulmányok szakon. Ezek az intézmények a következők:

Kolozsvár

Babes-Bolyai Tudományegyetem – Szociológia és Szociális Munkás Kar http://asis.ubbcluj.ro/[25]

Budapest

Corvinus Egyetem – Társadalomtudományi Kar http://www.uni-corvinus.hu/tkar

Debrecen

Debreceni Egyetem – Bölcsészettudományi Kar http://www.btk.unideb.hu

Budapest

Eötvös Loránd Tudományegyetem – Társadalomtudományi Kar http://www.tatk.elte.hu

Miskolc

Miskolci Egyetem – Bölcsészettudományi Kar http://www.bolcsweb.hu

Piliscsaba

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Bölcsészettudományi Kar http://www.btk.ppke.hu

Pécs

Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar http://www.btk.pte.hu

-Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai KarSzeged

Szeged

http://www.jgytf.u-szeged.hu

Jelenleg egyetlen szociológia PhD-képzés van magyar nyelven az ELTE és a Corvinus Egyetem közös szervezésében. A PhD-képzés hároméves, ebből két évig kötelező és fakultatív kurzusokon vesznek részt a hallgatók, a második év végén szigorlatot tesznek, a harmadik évben megírják PhD-disszertá- ciójukat. A hallgatók többsége tandíjat fizet.[25] Az internetes címek 2005. decemberi állapotot tükröznek.