Ugrás a tartalomhoz

Informatikai szolgáltatások minőségfelügyelete

Kurdi Zsombor

Typotex Kiadó

A tananyag az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) módszertan szerinti szolgáltatáslétesítés, -üzemeltetés és -mérés feladatkörét, módszereit, illetve az ezeket támogató leggyakrabban alkalmazott szoftvereket mutatja be. A tananyag igyekszik részletes képet adni a témáról: egy rövid általános bevezető után a szolgáltatás tervezése és implementálása következik. Itt ismerkedhetünk meg a szolgáltatási szintekkel és az ezekhez tartozó szerződésekkel (SLA, OLA) is. Ezután a szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos menedzsmentfeladatokat vesszük sorra (pl. konfigurációmenedzsment, ismeretmenedzsment, biztonságmenedzsment stb.), amely rész után a minőségi mutatók definiálása és mérése következik. Végezetül a tananyagot az üzemeltetési folyamatok automatizálásának lehetőségei és a szolgáltatás folyamatos fejlesztésének témaköre zárja. Az elméleti ismeretek mellett a laborgyakorlatok is fontos részét képezik a tananyagnak, amely egyfelől egy konkrét informatikai szolgáltatáson keresztül (webhoszting) szemlélteti az elméleti módszereket, a szolgáltatáslétesítés, -üzemeltetés, -mérés és folyamatos fejlesztés lépéseit. Emellett kis létszámú csoportban elvégzendő feladatokat is tartalmaz a tanulók számára, amelyek elvégzése során még jobban elmélyíthetik a témával kapcsolatos ismereteiket.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Informatikai szolgáltatások minőségfelügyelete
DC metaadatok
Cím:
Informatikai szolgáltatások minőségfelügyelete
Szerzők:
Kurdi Zsombor
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Óbudai Egyetem
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978 963 279 556 0]
Nyelv
Magyar
Terület:
2011-2016 Magyarország
Tárgyszavak
ITIL, szolgáltatásmenedzsment, szolgáltatáslétesítés, szolgáltatásüzemeltetés, szolgáltatási szintek, SLA, OLA, szolgáltatásminőségi mutatók, munkafolyamatok, ITUP, szolgál-tatásfejlesztés, helpdesk
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása