Ugrás a tartalomhoz

Matematikai statisztika gyakorlatok

Tómács Tibor

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Excel függvények

Excel függvények

Képlet bevitele

Minden képletet = jellel kell kezdeni. Ha a képlet egyértékű eredményt ad, akkor nyomjon Enter-t.

Tömbképlet bevitele

Ha a képlet eredménye tömb (például egy mátrix inverze), akkor először jelölje ki a megfelelő méretű tömböt, gépelje be a képletet (előtte =), majd nyomjon Ctrl+Shift+Enter-t.

Tömbképlet javítása

Ha egy tömbképletet javítani akar, akkor jelölje ki a tömbképletre vonatkozó tömböt, F2, javítás, majd Ctrl+Shift+Enter.

Műveletek

[+] összeadás

[-] kivonás

[*] szorzás

[/] osztás

[^] hatványozás

Relációk

[=] egyenlő

[<] kisebb

[>] nagyobb

[<=] kisebb vagy egyenlő

[>=] nagyobb vagy egyenlő

[<>] nem egyenlő

Konstansok

= [KITEVŐ(1)]

= [PI()]

Logikai függvények

[HA(feltétel;ha igaz;ha hamis)]

[ÉS(feltétel1;feltétel2;...)]

[VAGY(feltétel1;feltétel2;...)]

Elemi függvények

= [ABS()]

= [INT()]

= [ELŐJEL()]

= [LN()]

= [LOG(;)]

= [GYÖK()]

= [HATVÁNY(;)] = [^]

= [KITEVŐ()]

= [SIN()]

= [COS()]

= [TAN()] , ahol páratlan egész

= [ARCSIN()]

= [ARCCOS()]

= [ARCTAN()]

= [SERIESSUM(;;;A:A)], ahol az A oszlopban vannak az valós számok

= [FISHER()]

= [INVERZ.FISHER()]

= [GAMMALN()]

= [KITEVŐ(GAMMALN())]

Mátrixok

[MDETERM(tömb)] A tömb-ben található típusú mátrix determinánsa

[TRANSZPONÁLÁS(tömb)] A tömb-ben található típusú mátrix transzponáltja, mely egy méretű tömbben helyezkedik el (tömbképlet!).

[INVERZ.MÁTRIX(tömb)] A tömb-ben található típusú mátrix inverze, mely egy méretű tömbben helyezkedik el (tömbképlet!).

[MSZORZAT(tömb1;tömb2)] A tömb1-ben található típusú mátrix és a tömb2-ben található típusú mátrix szorzata, mely egy méretű tömbben helyezkedik el (tömbképlet!).

Kombinatorika

= [FACT()]

= [FACTDOUBLE()] ( az ún. szemifaktoriális, amely , ha páratlan, illetve , ha páros.)

= [KOMBINÁCIÓK(;)]

= [VARIÁCIÓK(;)]

= [MULTINOMIAL(;;…;)]

Pszeudo-véletlen szám generálása

[VÉL()] intervallumon egyenletes eloszlású pszeudo-véletlen szám

[RANDBETWEEN(;)] diszkrét egyenletes eloszlású pszeudo-véletlen szám az halmazon

Statisztikák

Legyen a valószínűségi változóra vonatkozó mintarealizáció az A oszlopban. Jelölje a rendezett mintarealizációt. Ekkor

= [MIN(A:A)]

= [MAX(A:A)]

= [KICSI(A:A;)]

= [NAGY(A:A;)]

= [SORSZÁM(;A:A;1)]

= [SORSZÁM(;A:A;0)]

= [DARAB(A:A)]

= [ÁTLAG(A:A)]

= [SZÓRÁSP(A:A)]

= [VARP(A:A)]

= [SZÓRÁS(A:A)]

= [VAR(A:A)]

tapasztalati medián = [MEDIÁN(A:A)]

tapasztalati módusz = [MÓDUSZ(A:A)]

%-os tapasztalati kvantilis = [PERCENTILIS(A:A;)]

tapasztalati alsó kvartilis = [KVARTILIS(A:A;1)]

tapasztalati felső kvartilis = [KVARTILIS(A:A;3)]

tapasztalati ferdeség = [FERDESÉG(A:A)]

tapasztalati lapultság (csúcsosság) = [CSÚCSOSSÁG(A:A)]

= [SZUM(A:A)]

= [NÉGYZETÖSSZEG(A:A)]

= [SQ(A:A)]

= [ÁTL.ELTÉRÉS(A:A)]

= [SZORZAT(A:A)]

= [MÉRTANI.KÖZÉP(A:A)]

= [HARM.KÖZÉP(A:A)]

= [SZUMHA(A:A;"<")]

= [SZUMHATÖBB(A:A;A:A;">";A:A;"<=")]

= [ÁTLAGHA(A:A;"<")]

= [ÁTLAGHATÖBB(A:A;A:A;">";A:A;"<=")]

= [DARABTELI(A:A;"<")]

= [DARABHATÖBB(A:A;">";A:A;"<=")]

Legyen a kétdimenziós valószínűségi vektorváltozóra vonatkozó mintarealizáció . Az A oszlop -edik sorában legyen , illetve a B oszlop -edik sorában legyen . Ekkor

= [KOVAR(A:A;B:B)]

= [KORREL(A:A;B:B)]

= [SZORZATÖSSZEG(A:A;B:B)]

= [SZUMXBŐLY2(A:A;B:B)]

= [SZUMX2BŐLY2(A:A;B:B)]

= [SZUMX2MEGY2(A:A;B:B)]

Eloszlások

 • Binomiális eloszlás (-edrendű paraméterű)

  = [BINOM.ELOSZLÁS(;;;HAMIS)]

 • Hipergeometrikus eloszlás

  = [HIPERGEOM.ELOSZLÁS(;;;)]

 • Poisson-eloszlás ( paraméterű)

  = [POISSON(;;HAMIS)]

Eloszlásfüggvények

 • Binomiális eloszlás (-edrendű paraméterű)

  = [BINOM.ELOSZLÁS(;;;IGAZ)]

 • Poisson-eloszlás ( paraméterű)

  = [POISSON(;;IGAZ)]

 • Exponenciális eloszlás ( paraméterű)

  = [EXP.ELOSZLÁS(;;IGAZ)]

 • Gamma-eloszlás (-edrendű paraméterű)

  = [GAMMA.ELOSZLÁS(;;1/;IGAZ)]

 • Standard normális eloszlás

  = [STNORMELOSZL()]

 • Normális eloszlás ( és paraméterű)

  = [NORM.ELOSZL(;;;IGAZ)]

 • Khi-négyzet eloszlás ( szabadsági fokú)

  = [1-KHI.ELOSZLÁS(;)]

 • t-eloszlás ( szabadsági fokú)

  = [1-T.ELOSZLÁS(;;1)]

  = [T.ELOSZLÁS(;;1)]

  = [T.ELOSZLÁS(;;2)]

 • F-eloszlás ( és szabadsági fokú)

  = [1-F.ELOSZLÁS(;;)]

Sűrűségfüggvények

 • Exponenciális eloszlás ( paraméterű)

  = [EXP.ELOSZLÁS(;;HAMIS)]

 • Gamma-eloszlás (-edrendű paraméterű)

  = [GAMMA.ELOSZLÁS(;;1/;HAMIS)]

 • Khi-négyzet eloszlás ( szabadsági fokú)

  = [GAMMA.ELOSZLÁS(;/2;2;HAMIS)]

 • Standard normális eloszlás

  = [NORM.ELOSZL(;0;1;HAMIS)]

 • Normális eloszlás ( és paraméterű)

  = [NORM.ELOSZL(;;;HAMIS)]

Inverz eloszlásfüggvények

 • Normális eloszlás ( és paraméterű)

  = [INVERZ.NORM(;;)]

 • Standard normális eloszlás

  = [INVERZ.STNORM()]

 • Khi-négyzet eloszlás ( szabadsági fokú)

  = [INVERZ.KHI(;)]

 • t-eloszlás ( szabadsági fokú)

  = [-INVERZ.T(;)]

  = [INVERZ.T(;)]

 • Gamma-eloszlás (-edrendű paraméterű)

  = [INVERZ.GAMMA(;;)]

 • F-eloszlás ( és szabadsági fokú)

  = [INVERZ.F(;;)]

Grafikus illeszkedésvizsgálat

[MEREDEKSÉG(tömb_;tömb_)] Az pontokra illesztett lineáris trendvonal meredeksége.

[METSZ(tömb_;tömb_)] Az pontokra illesztett lineáris trendvonal függőleges tengelymetszete.

Intervallumbecslés

= [MEGBÍZHATÓSÁG(;;)]

[MEGBÍZHATÓSÁG(;;)] . A becslés annál pontosabb, minél nagyobb az .

= [KRITBINOM(;;)]

Paraméteres hipotézisvizsgálatok

A -re illetve -ra vonatkozó mintarealizációk az A illetve B oszlopokban vannak.

 • Egymintás u-próba

  = [Z.PRÓBA(A:A;;)]

  = [2*MIN(Z.PRÓBA(A:A;;);1-Z.PRÓBA(A:A;;))]

 • Egymintás t-próba

  A -re vonatkozó mintarealizáció minden tagja mellett szerepeljen értéke a B oszlopban.

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;2;1)]

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;1;1)] ha

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;1;1)] ha

 • F-próba

  = [F.PRÓBA(A:A;B:B)]

  = [F.PRÓBA(A:A;B:B)/2], ha

  = [F.PRÓBA(A:A;B:B)/2], ha

 • Kétmintás t-próba

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;2;2)]

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;1;2)] ha

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;1;2)] ha

 • Scheffé-módszer azonos mintaelemszámra

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;2;1)]

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;1;1)] ha

  = [T.PRÓBA(A:A;B:B;1;1)] ha

 • Scheffé-módszer különböző mintaelemszámra

  Az -ra vonatkozó mintarealizáció a C oszlopban van, és minden tagja mellett szerepeljen 0 a D oszlopban.

  = [T.PRÓBA(C:C;D:D;2;1)]

  = [T.PRÓBA(C:C;D:D;1;1)] ha

  = [T.PRÓBA(C:C;D:D;1;1)] ha

 • Statisztikai próba az exponenciális eloszlás paraméterére

  = [GAMMA.ELOSZLÁS(*SZUM(A:A);DARAB(A:A);1;IGAZ)]

 • Statisztikai próba valószínűségre

  = [KRITBINOM(;;)]

Nemparaméteres hipotézisvizsgálatok

 • Tiszta illeszkedésvizsgálat

  = [KHI.PRÓBA( tartománya; tartománya)]

 • Becsléses illeszkedésvizsgálat

  = [=KHI.ELOSZLÁS(SZUM( tartománya);)]

 • Függetlenségvizsgálat

  = [KHI.PRÓBA( tartománya; tartománya)]

 • Homogenitásvizsgálat

  = [KHI.PRÓBA( tartománya; tartománya)]

 • Kétmintás előjelpróba

  = [KRITBINOM(;1/2;)]

Regressziószámítás

 • Lineáris regresszió

  eta: -ra vonatkozó mintarealizációt tartalmazó méretű tömb.

  xi: -ra vonatkozó mintarealizációt tartalmazó méretű tömb.

  x: számokat tartalmazó méretű tömb.

  = [LIN.ILL(eta;xi)] ( méretű tömbképlet!)

  = [TREND(eta;xi;x)]

 • Fixpontos lineáris regresszió

  eta-t: -ra vonatkozó mintarealizációt tartalmazó méretű tömb.

  xi-t: -ra vonatkozó mintarealizációt tartalmazó méretű tömb.

  x-t: számokat tartalmazó méretű tömb.

  = [LIN.ILL(eta-t;xi-t;HAMIS)] ( méretű tömbképlet!)

  = [TREND(eta-t;xi-t;x-t;HAMIS)]

 • Exponenciális regresszió

  eta: -ra vonatkozó mintarealizációt tartalmazó méretű tömb.

  xi: -re vonatkozó mintarealizációt tartalmazó méretű tömb.

  = [LOG.ILL(eta;xi)] ( méretű tömbképlet!)

  = [NÖV(eta;xi;)]