Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

4. OLV. Az EUMETCast műszaki paraméterei

4. OLV. Az EUMETCast műszaki paraméterei

Egerben az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán 2010-ben elhelyezést nyert az EUMETCast vevő berendezés, amelynek segítségével naponta tudjuk venni az Eumetsat adásait. Jelenleg (2011. júliusában) a megbízható vétel fázisáig jutottunk. Az oktatási és esetleg a kutatási alkalmazásra később kerül sor. Az alábbiakban felvázoljuk ennek az EumetCast vevőberendezésnek és magának az adásnak, illetve a vételnek néhány sajátosságát.

Az EUMETSAT adatok vételéhez szükséges egy földi vevőállomás, amely egy-egy parabolaantennából és számítógépes egységből áll. A 11976,82 MHz-es jel forrása a geostacionárius pályán elhelyezkedő Eurobird 9a műhold KU-band átjátszója, amely Magyarország középső területeiről 197º horizontális (DNy) és 47º vertikális szög alatt látszódik. A parabolaantenna mérete a vevőállomás földrajzi helyzetétől függ: mivel hazánk a legerősebb sugárzási terület peremén helyezkedik el, elegendő a 120cm-es átmérő, bár a biztonság miatt célszerű ettől nagyobbat választani (a vastag felhőzet jelentősen rontja a vétel minőségét).

A műholdjelek vételét ellátó számítógép 20 méternél rövidebb kábellel kell csatlakozzon az antennához, ennél nagyobb hossz esetén jelentősen romlik a jel minősége. Ezen hardver paraméteri átlagosak (legalább 2 GHz Pentium vagy azzal ekvivalens processzor, 2GB memória és 36GB tárhely). A 15 percenkét érkező adatok feldolgozását, archiválást egy másik, hasonló teljesítményű, de lényegesen nagyobb tárhellyel rendelkező számítógép végzi. (A napi maximális adatmennyiség 30GB!)

OLV_3 ábra: Az Eurobird 9a Ku-band átjátszójának jelerőssége. Látható, hogy hazánk csaknem az optimális vétel közepére esik.

A kapott nyers adatok térképi megjelenítéséhez további műveletek szükségesek. Az ehhez felhasználható programok egy része ingyenesen elérhető, míg mások – speciális térinformatikai szoftverek – jelentős beruházást igényelnek. Az egyszerűbb feldolgozás során egy egycsatornás, fényképszerű ábrát kapunk, amely mindössze egyszerű vizuális kiértékelésre alkalmas. A komolyabb műveletekhez többcsatornás űrfelvételekre van szükség, melyek georeferálás, kompozit-készítés és osztályozás után számos feladatra alkalmasak. Az Idrisi szoftverrel pontos területi statisztikák, fedvények nyerhetők, melyeket meteorológiai alkalmazásokra (pl. zivatar, köd, por kiemelése), erőforrás-kutatásra, felszínborítottság meghatározására, stb. alkalmasak. A SAFNWC értelmező szoftver alkalmas – többek között – a felhőzet, hőmérsékleti, nedvesség- és szélviszonyok kiértékelésére.

XV.Hivatkozások és ajánlott irodalom

 1. Alföldy B., 2004: Űrfelvételek felhasználása a levegőminőség állapotfelmérésében és előrejelzésében 1-2. rész (www.hso.hu/page.php?page=113 és http://www.hso.hu/page.php?page=137)

 2. Allan R.P., 2004. Water Vapour Feedback Observations and Climate Sensitivity. In: IPCC WG-I Workshop on Climate Sensitivity, Paris, France, 26–29 July, 2004, 63-65 (http://ipcc-wg1.ucar.edu/meeting/CSW/product/CSW_Report.pdf)

 3. Almár I., Both E., Horváth A. és Szabó S., 1996: SH atlasz – Űrtan Springer Hungarica Kiadó Kft. ISBN: 963 8455 82 9, p. 328

 4. Asner, G.P., 1998, Biophysical and BiochemicalSources of VariabilityinCanopyReflectance, RemoteSensing of Environment, 64:234-253.

 5. Bacsatyai L., Márkus I. (2010): Fotogrammetria és távérzékelés. Egyetemi jegyzet, Sopron

 6. Budai Attila A számítógépes Grafika LSI Oktatóközpont 1999 ISBN 963 577 243 2

 7. Büttner, G. – Feranec, J – Jaffrain, G. – Mari, L. – Maucha, G. – Soukup, T. 2004. The CORINE LandCover 2000 Project. – EARSeLeProceedings3(3), pp. 331-346.

 8. CCRS Tutorial, 2011: http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index_e.php#tutor (letöltve: 2011. július 18)

 9. Costanza, R., R. D’arge, R. De Groot, S. Farberk, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R. V. O’neill, J. Paruelo, R. G. Raskin, P. Suttonk & M. van Den Belt (1997):The value of theworld’s ecosystemservices and naturalcapital.NatureVol. 357. 253-259.

 10. Csathó É., 2003: Űrfelvételek bevezetése a középiskolai földrajzoktatásba (oktatócsomag)

 11. Fazekas A., Kormos J., 2004: Digitális képfeldolgozás matematikai alapjai mobiDIÁK könyvtár 2004

 12. Diószeghy, M., Á. Horváth, J. Kerényi and M. Putsay, 2004: Planned use of MSG products in the automatic nowcasting routines of the Hungarian Meteorological Service, Proceedings of The 2003 EUMETSAT Meteorological Satellite Data Users' Conference, Weimar, 443 p.

 13. Ferencz Cs., 2009: ŰRTAN – Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai ELTE Eötvös Kiadó 2009 ISBN 978 963 284 022 2

 14. Fröhlich C., 2010. Solar Irradiance Variations: What have we learned from the past three solar cycles? Lecture Notes for the Summer School in Alpbach 2010 ftp://ftp.pmodwrc.ch/pub/Claus/Alpbach2010/LectureNotes_CF_rev1.pdf

 15. Hidegkuti G. és Vinnay P. Digitális képalkotás ViviCom Kiadói és Kommunikációs Kft. 2002 ISBN 963 204 820 2

 16. Bronstein, I.N., K. A. Szemengyajev D.Musiol, H. Mühnig Matematikai kézikönyv TypoTEX Kiadó 2002 ISBN 963 9326 53 4

 17. IPCC (2001): Climate Change (2001): The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental panel on Climate Change (Houghton J.T., et al., eds.), Cambridge Univ. Press, Cambridge UK. & New York, N.Y. USA, 881 p. http//:www.ipcc.ch

 18. IPCC (2007): Climate Change (2007): The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 (Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor, H.L. Miller, eds.) Cambridge University Press, Cambridge UK & New York NY, USA.

 19. IPCC-DÖ, 2007: Éghajlatváltozás 2007. Az IPCC Negyedik Értékelő Jelentését megalapozó Munkacsoportok Döntéshozói Összefoglalói. KvVM-OMSZ, Budapest 89 o. (http://www.met.hu/pages/ipcc/ipcc_eghajlatvaltozas_2007.pdf)

 20. Jian Guo Liu – Philippa J. Mason, 2009: Essential Image Processing and GIS for Remote Sensing WILEY-BLACKWELL, ISBN: 978 0 470 51032 2

 21. Kelly, G., T. McNally, J-N. Thépaut and M. Szyndel, 2004: OSEs of all main data types in the ECMWF operation system; Proc. 3rd WMO workshop on the impact of various observing systems on numerical weather prediction, 9-12 March, 2004, Alpbach, Austria, pp: 63-94.

 22. Kocsis Zs., Lábó E. és Putsay M., 2010: Az izlandi vulkáni hamu Európa meteorológiai műholdjain http://www.hso.hu/page.php?page=49, letöltve 2011. július 17-én)

 23. Koncz József: TECHNIKA – INFORMATIKA Agria Kiadó Kft. 1990, és Dr. Koncz József előadásai

 24. Ladányi Péter (Patkó Tamás, Dr. Nagy Tamás, Máthé József) Digitális videorendszerek

 25. Lensky, Itamar. M. – Rosenfeld, Daniel (2008): Clouds-Aerosols-Precipitation Satellite Analysis Tool (CAPSAT). Atmospheric Chemistry and Physics; 8, pp. 6739-6753.

 26. Liebig V. (2010): Satellite Missions for Climate Observations. “New Space Missions for Understanding Climate Change” Summer School Alpbach 2010, 27 July-August 5, Alpbach, Austria. See: www.summerschoolalpbach.at

 27. Mucsi L. (2004): Műholdas távérzékelés. Libellus; Szeged; p. 237

 28. Clifford, N. French Sh. and Valentine G., 2010: Key Methods in Geography SAGE 2010 ISBN 978 1 4129 3508 1

 29. Purkis, S.– Klemas, V. (2011): Remote sensing and global enviromental change. Wiley-Blackwell, p. 367

 30. Putsay M és Kocsis Zs., 2009: Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek. OMSZ, Budapest, 63 o.

 31. Sala, Osvaldo E. – Meyerson, L. A. – Parmesan C. (eds.) (2009): BiodiversityChange and Human Health: FromEcosystemServicestoSpread of Disease. Island Press, Washington DC.

 32. Székely V. Poppe András A számítógépes grafika alapjai IBM PC-n ComputerBooks 1992 ISBN: 963 7642 43 9

 33. Touilos, L. Stancalie (2010): Satellite data availability, methods and challenges for the assessment of climate change and variability impacts of agriculture. COST ACTION 734. Impact of climate change. PublishedinGreece.

 34. Török K. (2011): Ökoszisztéma szolgáltatások és egészségünk. Magyar Tudomány 6: 645-652.