Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

2. OLV Az európai operatív meteorológiai műholdak

2. OLV Az európai operatív meteorológiai műholdak

2.1OLV Második Generációs METEOSAT holdak

Az EUMETSAT első geostacionárius meteorológiai műholdját, a Meteosat-1-et 1977-ben állította pályára. A Meteosat-1-et hat hasonló műhold követte. 2002-ben felbocsátották a második generációs Meteosat holdat, az MSG-1-et (Meteosat-8), majd 2005-ben az MSG-2-t (Meteosat-9). A második generációs Meteosat holdakat fejlettebb műszerekkel szerelték fel.

A műhold fő műszere a SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager, Látható és Infravörös Leképező Berendezés), mely 12 spektrális csatornában érzékeli a bejövő elektromágneses sugárzást, 3 km-es (11 látható és infravörös csatorna) és 1 km-es (egy nagyfelbontású látható csatorna) területi felbontásban. A műhold a látótartományát, azaz a fél földgömböt 15 perc alatt szkenneli, tapogatja végig. (A korábbi holdak csak három csatornán, gyengébb területi felbontásban, a teljes félgömböt 30 percenként végignézve működtek.) Az MSG műholdakon a GERB (Geostationary Earth Radiation Budget, Sugárzási Egyenleget Mérő Berendezés) műszer is helyet kapott. Ezeken kívül kommunikációs, vészjelző, valamint az adattovábbítást elősegítő egységekkel is felszerelték a holdakat.

2.2 OLV MetOp - Európa első poláris meteorológiai műholdja

2006. október 19-én fellőtték az első európai poláris meteorológiai műholdat, a MetOp-At. Ez a műhold úttörő jelentőségű az európai megfigyelések tekintetében, felszereltsége a jelenlegi amerikai poláris műholdakét is meghaladja. A fedélzetén számos olyan ún. szondázó műszer található, mely a légkör összetételének és a numerikus előrejelző modellek számára kiemelt fontossággal bíró vertikális hőmérséklet-, és nedvességprofilok mérésére alkalmas:

• AMSU (Advanced Microwave Sounding Units, Fejlett Mikrohullámú Szondázó Egység),

• MHS (Microwave Humidity Sounder, Mikrohullámú Nedvesség Szondázó),

• HIRS (High-resolution Infrared Sounder, Nagyfelbontású Infravörös Szondázó),

• GRAS (Global navigation satellite system Receiver for Atmospheric Sounding, Műholdra

helyezett GPS vevő légköri szondázási céllal)

• IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer, Infravörös Légköri Szondázó Inter-

ferométer)

• GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment-2, Globális Ózon Megfigyelő Kísérlet-2)

műszerek.

Az IASI a vertikális szondázás mellett a légkör kémiai összetételének mérésére is képes. A nyomgázok detektálására kifejlesztett műszer, a GOME-2 segítségével a légoszlop teljes nyomgáz tartalma mellett a vertikális nyomanyag profil is meghatározható. Az ASCAT (Advanced Scatterometer, Fejlett Szkatterométer) műszert arra fejlesztették ki, hogy a tenger felszínén fújó szelek nagyságát és irányát mérje. A műholdon olyan műszer is található, mely a légköri jelenségek, valamint a felszín megfigyelését segíti elő (AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer, Fejlett Nagyfelbontású Radiométer). Az űridőjárás megfigyelésére helyezték el a MetOp-on a SEM-2 (Space Environment Monitor-2, Világűr Megfigyelő Berendezés-2) műszert. Mindezek mellett a holdon egyéb kommunikációs, illetve a működést elősegítő berendezések is helyet kaptak.

OLV_2. ábra: A MetOp műholdon elhelyezett műszerek. (Forrás: EUMETSAT.)