Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

5. Éghajlati célból is végzett egyéb műholdas megfigyelések

5. Éghajlati célból is végzett egyéb műholdas megfigyelések

Az éghajlati rendszer (légkör, óceánok, szárazföldek, jégtakaró, bioszféra) változóinak száma igen nagy. Ezeket megfelelő térbeli és időbeli bontásban távlatilag elsősorban műholdas távérzékeléssel lehet teljes globális fedésben megfigyelni. A 12.1 táblázatban az éghajlati rendszer fő elemei szerint rendezve megmutatjuk azokat a változókat, amelyek megfigyelése már folyik, illetve amire az éghajlat változásaira is tekintettel már erősen készül az Európai Űrügynökség, az ESA. .

13.1 táblázat: A légkör, az óceán és a szárazföld éghajlati szempontból is érdekes komponensei az ESA Éghajlat-változási Kezdeményezés című folyamatos fejlesztési tervezete szerint. A dőlt betűvel jelzett menyiségek már rendszeres részét képeztik a tevékenységnek. (Forrás: Liebig, 2010)

Légkör

Felszín

Léghőmérséklet, csapadék, légnyomás, vízgőztartalom, felszíni sugárzási mérleg, szélsebesség és szélirány

Magas légkör

Felhőzet jellemzői, szélsebesség és szélirány, Föld-légkör rendszer sugárzási mérlege, magaslégköri hőmérséklet- és vízgőztartalom.

 

Összetétel

Széndioxid, metán, és más üvegházgázok, ózon, aeroszol jellemzők

 

Óceánok

Felszín

Tengerfelszín hőmérséklete, tengerszint, tengeri jég kiterjedése, az óceán színe, az óceán hullámzása, a felszíni rétegek sótartalma, a széndioxid parciális nyomása.

Felszín alatti

Hőmérséklet, sótartalom, áramlások, tápanyagtartalom, széntartalom, óceáni nyomanyagok, fitoplanktonok.

 

Szárazföldek

Gleccserek és jéghátságok, felszínborítás jellege, tűzesetek. a fotoszintetikusan aktív besugárzás aránya, levélfelületi index (LAI), albedó, biomassza, tavak vízmagassága, hótakaró, talajnedvesség, vízfelhasználás, talajvíz szintje, folyók lefolyása, permafroszt és évszakosan fagyott talaj.

 

Hasonló célokat követ az Eumetsat Éghajlatmonitorozó Munkacsoportja (CM SAF) is. A csoportban hat ország nemzeti meteorológiai intézete működik együtt a német Szolgálat vezetésével. A CM SAF feladata, hogy az éghajlat megfigyelést támogassa, olyan hosszútávú, verifikált adatokkal, melyek az éghajlat megértését, modellezését segítik. A CM SAF produktumai a légköri sugárzás-átvitelhez szervesen kapcsolódnak, amint ezt a 13.8 ábra is mutatja. Különböző algoritmusokat hoztak létre a bejövő, kimenő, visszavert, elnyelt sugárzások meghatározására, valamint a sugárzás átvitelnél fontos szerepet játszó felhőzet karakterisztikákra, vízgőz és nedvesség profilokra. E megfigyelések hozzájárulnak az éghajlat megértéséhez.

13.8 ábra: A CM SAF produktumainak összefoglalója

* * *

Jegyzetünk végén, (az Eumetsatot bemutató Olvasmány előtt) csak megismételni tudjuk, milyen nagy eredmény, hogy ennyi változó megfigyelésére van már lehetőség. A hétköznapi ember (tanárként az iskolai tanítványok és az ő szüleik) nap, mint nap tapasztalják, hogy milyen fontos eszköze megismerésnek és az élet könnyebbé tételének a műholdas távérzékelés.

XIV.A METEOSAT műholdak és szolgáltatásaik (Olvasmány)