Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

1.A műholdfelvételek adatszintjei

1.A műholdfelvételek adatszintjei

A műholdakról nyert adatok feldolgozottság alapján több szintbe sorolhatók, ezek: 0, 1A, 1B és 2.

Az ún. 0. szint a nyers adat (raw data), vagyis a szenzorokból közvetlenül érkező jel.

Az 1A. szint (auxiliary data) a feldolgozás első fokát jelenti, amely mindössze az adatok ismert értékű pontokhoz való kalibrációját foglalja magába, vagyis a szenzor jeleit a valóságnak megfelelően állítják be. E szintig erősen korlátozottak a variációs lehetőségek.

Az 1B. szint (geolocated data) jelenti a felhasználók többsége által már ténylegesen használható adatokat. Az 1A szintre építve a kalibráció után megtörténik az adatok georeferálása (geolokációja), mely lényegében az egyes pixelekhez földrajzi koordinátákat rendelve beazonosítja azok földfelszíni helyzetét. Ezen a szinten még nem történik meg a multi-, illetve hiperspektrális felvételek csatornáinak kompozittá való összedolgozása. Alkalmas új eljárások kipróbálásához, szélesebb variációs lehetőségeket ad, mivel a csatornákból számos kombinációban készíthető kompozit, melyek a földfelszín, illetve a légkör más-más elemének, folyamatának vizsgálatára alkalmasak.

A 2. szint (thematic map) a kompozit alapján kiértékelt eredménytérképet jelenti, mely a felhasználók széles köre számára hasznosítható. Feldolgozása, kiértékelése kisebb munkaigényű (kevesebb időt, kevésbé specifikus szoftvereket igényel), de a felhasználhatóság is korlátozottabb, mivel kevés kombinációs, illetve változtatási lehetőség. Így az egyszerű, már ismert eljárásokra alapuló elemzések esetén elegendő. Feldolgozása, kiértékelése kisebb munkaigényű (kevesebb időt, kevésbé specifikus szoftvereket igényel), de a felhasználhatóság is korlátozottabb.