Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

7. Élkeresés

7. Élkeresés

A képfeldolgozás egyik legérdekesebb és legintenzívebben kutatott területe az éldetektálás. Elsődleges célkitűzése a digitális képeken lévő objektumok automatikus, emberi beavatkozás nélküli gépi felismerése. Az objektumok felismerésének legelemibb lépése a különböző tárgyak megkülönböztetése. Tehát ha élkeresésről beszélünk, akkor a nem mást, mint a különböző objektumok kontúrvonalait keressük. Élek detektálásánál az első lépés a kép elkülönülő objektumaihoz tartozó részletekre történő szétbontása, szegmentálása.

A tárgyak között a határ valószínűsíthetően ott van, ahol a kép fényessége ugrásszerűen változik. Előfordul, hogy a vizsgált objektum és a háttér egybeolvadnak, ebből kifolyólag határfelületük nem detektálható, ugyanis fényességük között nincs számottevő különbség. Ha élkereséshez fogunk, nagy fába vágjuk a fejszénket, feladatunk egyelőre annyi lesz, hogy az aktuális problémához megtaláljuk a megfelelő algoritmusokat, melyek segítségével a fényesség ugrások kontúrvonalai kirajzolhatók.