Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

5. Digitális kép

5. Digitális kép

Digitális képnek több megfogalmazása létezik, mi elsősorban olyan szabályos 2D-s modelleket értünk rajta, amely a vizsgált objektum spektrális és radiometriai tulajdonságairól tárolnak elsődlegesen mennyiségi információkat.

A digitális képfeldolgozás a képi információk kinyerése szempontjából három csoportba sorolható:

  1. előfeldolgozás

  2. képosztályozás

  3. képfelismerés

Előfeldolgozáson szűkebb értelemben a digitális kép létrehozását értjük, tágabb értelemben azt a folyamatot, amely a nyers űrfelvételt gyakorlati felhasználásra alkalmassá teszi. Itt legkülönfélébb számítógépes eljárások tárháza alkalmazható a képkorrekciók (radiometriai, geometriai, légköri) kezelésére és leképezési hibák javítására.

A képosztályozás célja a képeken lévő alakzatok felismerése, és ennek segítségével a lényegi információinak leírása. Alapjait tekintve két lényegében különböző irányzata létezik:

- statisztikus

- szintaktikus.

A képfelismerés célja a képeken szereplő objektumok tanuló algoritmusok felhasználásával történő felismerése, azonosítása. Végső cél itt a látás automatizálása.