Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

1. Távérzékelés és digitális képfeldolgozás történelmi aspektusai

1. Távérzékelés és digitális képfeldolgozás történelmi aspektusai

Alig telt el harminc év a fényképezés feltalálását (1839 L. J. Daguerre és N. Pierce) követően, és elkészült az első (80 méteres magasságból) ballonról készített légi fénykép (1859: Tournachon). Ezt követően a légi fényképezés a repüléssel párhuzamosan rohamos fejlődésnek indult.

Első jelentős állomás W. Wright repülőgépről készített fényképsorozata 1909-ben. Természetesen a fejlődés elsődleges mozgatórugója a különböző hadászati események rögzítése volt. Emellett megjelentek egyéb irányzatok, amelyek a későbbiekben egyre nagyobb teret nyertek maguknak, mint például régészet, térképészet, építészeti tervezés, környezet kutatás, stb. Az 1940-es évek második felében rakétákról próbáltak minél nagyobb magasságból képeket készíteni a Földről, de az igazi áttörés 1959-ig váratott magára.

4.1. kép

Az első űrfelvétel a Földről 1959-ben készült (Explorer 6)

A távérzékelés kifejezést az 1970-es évektől a különböző földmegfigyelő rendszerek megjelenése óta használják. A 80-as évek végéig kizárólag csak a két űrnagyhatalom működtetett űr távérzékelő rendszereket, a 90-es évek közepe óta viszont már számos ország, illetve nemzetközi szervezet üzemeltet ilyen eszközöket.

Az 1950-es évekből származnak az első olyan tudományos alapú cikkek, amelyekben megjelennek a képi információk kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos fogalmak.

4.2 kép

Russel Kirsch 3 hónapos fia 1957 (176 x 176 pixel)

A 70-es évektől a digitálisan tárolt adat, információ jelentősen megnő. Ezen adatok kezelése, feldolgozása egyre nagyobb szerephez jut. Ebben az időszakban az elméletek matematikai megalapozása kerül előtérbe.

4.3 kép

Első kép a Holdról. (Ranger 7 1964)

Az évtized végére a számítógépes képfeldolgozás önálló tudományterületté növi ki magát. Felhasználási területeinek palettája jelentősen bővül. Az évszázad végére elmondható, hogy a digitális képfeldolgozás az egyik legmeghatározóbb tudományterületté vált, és ezt a pozíciót napjainkig is őrzi.