Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

3.A spektrális felbontás

3.A spektrális felbontás

A spektrális görbék bemutatásakor említettük, hogy egy felszín különböző hullámhosszakon más-más mértékben veri vissza- és nyeli el az elektromágneses energiát. Az eltérő tulajdonságokkal jellemezhető különböző tárgyak megkülönböztetése a különböző hullámhosszakon mért elektromágneses energia összehasonlításával lehetséges. Olyan nagy felszíni osztályok, mint a növénytakaró vagy a vízfelszín általában széles hullámhossz-tartományban (látható és közeli infravörös) különböztethető meg. De a növénytakarón belül az adott növényfajta megkülönböztetésére sokkal keskenyebb hullámhossz-tartományban készített felvétel szükséges.

Ennek megfelelően a spektrális felbontás a szenzor azon tulajdonsága, hogy egy időben hány előre meghatározott keskeny hullámhossz-tartományban képes méréseket végezni. Minél több spektrális tartományban készítünk egyidejűleg képet, annál nagyobb a spektrális felbontás. Egy-egy hullámhossz-tartományt, melyben a képek készülnek, (kép)sávoknak nevezzük. Azokat a szenzorokat, melyek egy időben több hullámhossz-tartományban készítenek képeket, multi-spektrális szenzoroknak, a képeket multi-spektrális képeknek nevezzük. Az erőforrás-kutatásban az alkalmazott spektrális sávok száma korlátozott (1-8 között), de ismerünk több száz nagyon keskeny hullámtartományban mérő, ún. hiper-spektrális szenzorokat is.