Ugrás a tartalomhoz

The National Parks and Biosphere Reserves in Carpathians. The Last Nature Paradises

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Állattani értékek

Állattani értékek

A Bükk állatvilága ugyancsak sokszínűnek mondható, az itt élő állatfajok számát a legszerényebb számítások is 22 ezer körülire becsülik. Legértékesebb tagjai a csak a Bükkben élő endemikus fajok, mint a Gebhardt-vakfutrinka (Duvalius gebhardti), illetve a szubendemikus lepkefajok, amilyen a bükki hegyiaraszoló (Entephria cyanata) vagy a bükki szerecsenboglárka (Aricia artaxerxes). A művelés alól kivont, nagy kiterjedésű, idős bükkösökben, tölgyesekben élnek az elhalt fákhoz kötődő rovarfajok, mint a szarvasbogár (Lucanus cervus) vagy a különféle cincérek, melyek legszebb faja a havasi cincér (Rosalia alpina). A szurdokerdőkben otthonosan érzi magát a kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia coerulans), míg a karsztforrások vizében él az endemikus zöld forráscsiga (Bythinella sp.). A tisztavizű, kisebb-nagyobb patakokban tegzesek, kérészek, álkérészek, és szitakötők élnek, de láthatunk alpesi gőtét (Triturus alpestris) is e vízfolyásokban. A napsütötte sziklák féltett kincse az igen nagy értéket képviselő pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri).

A Bükk madárvilágának jelentős képviselői a ragadozók. A legmeredekebb sziklák fészkelője a kerecsensólyom (Falco cherrug), mely az aktív védelemnek köszönhetően szépen gyarapodik. Hasonló emelkedést mutat az uhu (Bubo bubo) állománya is. Rendszeres fészkelő még a darázsölyv (Pernis apivorus) és a kígyászölyv (Circaetus gallicus) is. A sziklás területeken és felhagyott kőbányákban él a színpompás kövirigó (Monticola saxatilis), míg a patakok mentén felbukkanhat a vízirigó (Cinclus cinclus). Félreeső völgyekben költ Magyarország egyetlen fészkelő fajdfaja, a fokozottan védett császármadár (Bonasa bonasia). A hegység barlangjai akár többezres denevérkolóniáknak is menedéket nyújthatnak, közöttük több ritka, kifejezetten értékes fajnak. Itt szükséges említést tenni a híres lipicai ménesről, amely a Bükk-fennsík jellegzetessége.