Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

13.2.Potenciális alapanyagok.

13.2.Potenciális alapanyagok.

A biomassza produktumon belül legnagyobb energiatartalmat a tűzifa és az erdészeti és faipari melléktermékek együttesen adják, ezt követik a mezőgazdasági melléktermékek, amelyen belül a szalmafélék jelentik a legnagyobb tömeget (2. táblázat).

13.2. táblázat: A reálisan hasznosítható biomassza mennyisége Fenyvesi-Pecznik szerint (2005)

Becslések, valamint statisztikai adatok alapján a hazai, energiaforrásként felhasználható biomassza éves mennyisége ágazatonként a következő:

  • Növénytermesztés: 7-8 millió tonna melléktermék, 0,5-1 millió tonna főtermék

  • Állattenyésztés: 7-8 millió tonna szárazanyag

  • Élelmiszeripar: 150–200 ezer tonna szárazanyag

  • Erdőgazdaság: 3–4 millió tonna faanyag

  • Települési hulladék: 25–30 millió tonna (ebből 7–8 millió m3 szilárd hulladék). http://www.emergia.hu/index.php?option=com_contentandtask=viewandid=37andItemid=62

A különböző biomasszaféleségek régionként más-más arányban keletkeznek. A hegyes, erdős területeken természetszerűleg nagyobb mennyiségben keletkeztek az erdészeti eredetű biomassza, az alföldi régiókban viszont a mezőgazdasági melléktermékek állnak nagyobb mennyiségben rendelkezésre.

13.3. ábra: Az energetikai célra reálisan használható melléktermékek eloszlása biomassza féleségenként, és régiónként (Fenyvesi-Pecznik, 2005.) http://www.emergia.hu/index.php?option=com_contentandtask=viewandid=37andItemid=62