Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

 • Juhász, E. (2003). Magyarország víziközmű ellátása. Vízügyi Értesítő 2 sz.

 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (2008) Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és – tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról. Budapest 26.p.

 • Öllős, G. (2005). Települési vízrendezés (csatornázás), Aktuális kérdések a belterületi vízrendezés területéről, különös tekintettel a csapadékvíz elvezetésének problémájára, MaVíz előadóülése, Szerkesztette: Dávidné, Deli M.

 • Somlyódy, L. (2008). Töprengések a vízről.: Lépéskényszerben. Magyar Tudomány 4: p. 462.

 • Tamás, J., Fehér, J. (2009). Solution for urban and regional water resources management conflicts – a Hungarian case, Singapore International Water Week 2009, Water Convention 2009 Planning for Sustainable Water Solutions, 1-12.

 • Várallyay, Gy. Farkas, Cs. (2008). A klímaváltozás hatása Magyarország talajaira. In: Csete L. és Harnos Zs. (szerk.): Klímaváltozás: Környezet – Kockázat – Társadalom: 89-127. Szaktudás kiadó, Budapest.

 • Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (2009). A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása, Magyarország Vízgyűjtő - Gazdálkodási Terve, Az országos terv háttéranyaga

 • Juhász E. (2003a). Hol és hogyan tisztítsuk a kistelepülések szennyvizeit? MASZESZ Hírcsatorna 3.-7. oldal., 2003. Szeptember-Október.

 • Szilágyi F. (1994). A szügyi gyökérzónás szennyvíztisztító próbaüzemének értékelése és a telep végeleges üzemelési utasítása. Vituki Consult Rt., Budapest

 • Dittrich E. (2005). Subsurface flow constructed wetlands in Hungary.. „Constructed Wetlands for Wastewater Treatment, Wetlands Conservation and Recycling” Konferencia Krakkó, 25-27 Október 2005.

 • Metcalf, C., Eddy, N. (1991). Wastewater Engineering - Tisztítás, Elhelyezés, Hasznosítás - Harmadik kiadás, McGraw - Hill International Editions, Civil Engineering Series,

 • Dahab M. F. (2000). Subsurface-flow constructed wetlands treatment in the Plains: five years of experience. 7 th. International Conference on Wetland Systems for Pollution Control. Vol II. 987-994 o. Lake Buena Vista, Florida, November 11-16.

 • BME VKKT (2002). BME Vízi-közmű és Környezetmérnöki Tanszék: Természet-közeli szennyvíztisztító technológiák áttekintése, útmutató előkészítése a 2000 LE alatti települések részére. Zárójelentés.

 • Dittrich, E. (2004). A GYÖKÉRZÓNÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS TECHNOLÓGIAI ALTERNATÍVÁI. MHT. XXIV. Vándorgyűlés Pécs.

 • Jobbágy S. (1995). Környezetkímélő és természet-közeli szennyvíz-tisztítási eljárások alkalmazásainak, elterjedésének lehetőségei Magyarországon. Környezetfejlesztési és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest

 • Benedek, P. (1988). Házi szennyvizek tisztítása. VITUKI, Budapest.

 • Hammer, M. (2007). Water and Wastewater Technology (6th Edition) Prentice Hall. 276.

 • Kreith, F., Tchobanoglous G. (2002). Handbook of Solid Waste Management. McGraw-Hill Professional; 2 edition. 950.

 • Alexa, L,. Dér, S. (1998). A komposztálás elméleti és gyakorlati alapjai. Bio- Szaktanácsadó Bt. Gödöllő. 152.

 • Nakasaki, K., Othaki, A. (2002). A Simple Numerical Model for Predicting Organic Matter Decomposition in a Fed-Batch Composting Operation. Journal of Environmental Quality 31. 3: 997-1003 p.

 • Simándi, P. (2007). Különböző szerves hulladékok és kezelésük után keletkezett termékek kémiai vizsgálata. Ph. D. doktori disszertáció. Debrecen Egyetem, MÉK.

 • Benedek, P. (1990). Biotechnológia a környezetvédelemben. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 222-236.

 • Kocsis, I. (2005). Komposztálás. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

 • Kovács, D., Szűcs, B., Füleky, Gy. (2007). Komposztok érettségének meghatározása oxigénfogyasztás, szén-dioxid termelés mérésével és önhevülési teszttel. AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 56. 2: 301–316.

 • Dapilly N., Neyrat A. (1999). Etude des microorganismes pathogènes dans les composts. Rapport de recherche bibliographique CREED, 30p.

 • Strauch D. (1998). Pathogenic micro-organisms in sludge – Anaerobic digestion and disinfection methods to make sludge usable as fertiliser. European Water Management, 1 (2), 12-26.

 • Mocé-Llivina L., Muniesa M., Pimenta-Vale H., Lucena F. and Jofre J. (2003). Survival of bacterial indicator species and bacteriophages after thermal treatment of sludge and sewage. Appl. Env. Microbiol., 69 (3), 1452-1456.

 • Olsen J.E. and Larsen H.E. (1987). Bacterial decimation times in anaerobic digestions of animal slurries. Biological Wastes, 21, 153-168.

 • Mocé-Llivina L., Muniesa M., Pimenta-Vale H., Lucena F. and Jofre J. (2003). Survival of bacterial indicator species and bacteriophages after thermal treatment of sludge and sewage. Appl. Env. Microbiol., 69 (3), 1452-1456.

 • Skanavis C. and Yanko W.A. (1994). Evaluation of composted sewage sludge based soil amendments for potential risks of salmonellosis. Journal of Environmental Health, 56 (7), 19-23.

 • Sidhu J., Gibbs R.A., Ho G.E. and Unkovich I. (2001). The role of indigenous microorganisms in suppression of Salmonella regrowth in composted biosolids. Wat. Res., 35 (4), 913-920.

 • Hussong D., Burge W. D., and Enkiri N.K. (1985). Occurrence, growth and suppression of Salmonellae in composted sewage sludge. Appl. Env. Microbiol., 50 (4), 887-893.

 • Ducray F. and Huyard A. (2000). Micropolluants organiques et germes pathogènes dans les boues d'eaux résiduaires. ADEME/ CIRSEE/ Agence eau Loire Bretagne/ Agence eau Rhin Meuse/ Agence eau Seine Normandie/ Agence eau Adour Garonne/ Agence eau Artois Picardie/ Agence eau Rhone Mediterannée Corse/ Ministere Environnement. Final report 147.

 • UKWIR (2002). Pathogens in biosolids – The fate of pathogens in sewage treatment. Horan N., Lowe P. Final report, UK Water Industry Research Limited, London, 150.

 • Schwartzbrod J. (1997). Agents pathogènes dans les boues et impact des différents traitements. Actes des journées techniques ADEME – Epandage des boues résiduaires, juin 1997, Paris, 81-89.

 • Németh, Zs., Kárpáti, Á. (2005). Ultrahanggal történő iszapkezelés és hatásai a szennyvíztisztításban. Hírcsatorna. 3: 16-21.

 • Neis U. (2002a). Steigerung der Biogasproduktion durch Ultraschallbehandlung. Biogas Journal 1./02, pp.30-32.

 • U. Neis and T. (2010). Blume Ultrasonic disinfection of wastewater effluents for high-quality reuse. Water Science and Technology: Water Supply IWA Publishing Vol 3 No 4 pp 261–267.

 • Hua, I. and Thomson, J.E. (2000). Inactivaton of Escherichia coli by sonication at discrete ultrasonic frequencies. Wat. Res., 34(15), 3888–3893

 • Öri, I. (1979). Gyula városi kísérleti szennyvíztisztító és szennyvízelhelyező telep komplex elemzése. Gyula. Jelentés.160.

 • Tóthné Surányi., K. (1983). Szennyvíziszap kezelés hatása a talaj foszfor tartalmának alakulására. Szennyvíziszap elhelyezési Ankét, Bp. l983.

 • Vermes., L. (1973). Városi szennyvizek mezőgazdasági hasznosításának vizsgálata fontosabb takarmánynövényekkel. Kandidátusi értekezés MTA.; Budapest.

 • Vermes L., (1966). A debreceni szennyviz egész évi öntözésével szerzett tapasztalatok Vízügyi Közl.3.

 • Juhász E.. (1990). Az ivóvízkezelés és szennyvíztisztítás technológiai fejlesztési tendenciái az évezred utolsó dekádjában; Magyar Vízgazdálkodás Nr.3.26-28.

 • Szlávik I.; Oláh J.;Szönyi,. (1984). Települési szennyvíziszapok elhelyezése és hasznosítása; VMGT,148.1-147.p.

 • Johston N.B.; BeckettT P.H.T. (1981). Crop response to sewage sludge: minimizing the risk of misinterpretation caused by heavy metals and nitrogen; in:International Conference Heavy Metals in the Environment; Amsterdam, Sept.1981.p.198-208.

 • Davis, R.D., Beckett, P.H.T. (l978). The use of young plants to detect metal accumulation in soils. J.Water Pollution Control l977, l93 -2lo.p.

 • Kelling, K.A.; Terrerson, A.A.; Walsh, L.M. (l977). Effect of waste water sludge on soil moisture relationships and surface runoff - J.Water Pollut. Contr. Fed.,49, l698-l703.p.

 • Ravasz, T. (1981). Szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezés kísérletsorozatának értékelése; 1981.nov.17. ankét; Fővárosi Csatornázási Művek kiadványa.

 • Ferencz K.; Zvada M. (1984). Szennyvíziszap hatása karbonátos, humuszos homoktalajokra; Agrokémia és Talajtan Tom.33.No.3-4.426-439.p.

 • Dulovics D., Juhász E., Kárpáti Á. (1999). A szennyvízelvezetés és tisztítás hazai fejlesztése – eredmények és anomáliák – MASZESZ Hírcsatorna, 1999 (március-április) 4-8.

 • Kolisch G., Rolfs T. (1999). Integrated sidestream treatment for enhanced management of sewage plants. 8th IAWQ Conf., Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 6-9. September, 1999. Proceedings: 167-75.

 • Haan, S. (1980) Sewage sludge as a phosphate fertilizer; Phosphorus in Agriculture,The Netherland.78.33.

 • DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT / NATIONAL WATER COUNCIL (l981). Report of the Sub-comittee on the Disposal of Sewage Sludge to Land.; National Water Council.

 • Owens, M., Wood,G. (l968). Some aspects of the eutrophication of water,- Water Res., 2, l5l-l59.

 • Williams, J.H.; Coker,E.C. (1981). Phosphorus in Sewage Sludge and Animal Waste Slurries (ed.)Hucker T.W.G. and Catroux.G./ Reidal, Dordrecht, l98l, 29l.

 • Larsen, K.E. (l980). Phosphorus effects of animal manure and sewage sludge. Phosphorus in Sewage Sludge and Animal Waste Slurries.Proc. EEC Seminar Groningen,Netherlands. 28. Matthews /l983/. P.J. Agricultural utilisation of sewage sludge in the U.K. Wat. Sci. Tech. Vol.l5, Capetown, p.l35-l49.

 • Tamás, J. (1991). Agrár-ökoszisztémák, mint a szennyvíziszap befogadója; Magyar Hidrológiai Társaság 9. Országos Vándorgyűlés, Székesfehérvár . 294-303.

 • Stehlik K. (1982). Vyuzitelnost zivin a organickych látenk z adapad nych vod pri zavlaze.Vodni hospodarstvi i hospodarstvi lo/l982.277-279.

 • Kádár, I. (1991). A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata; Környezet és természetvédelmi kutatások. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium-MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Bp.280.

 • Búzás I. (1983). Szennyvíziszapok hatása a növények tápanyagellátására. Szennyvíziszap elhelyezési Ankét, Bp.

 • Swaine, P. (l962). The Agricultural value of sewage sludge and sludge compost part Inst.sew.Pur.for, 65-79.p.

 • Hansen,J.A., Tjell,J.C. (l979). Guidelines and sludge utilisation in Scandinavia.Conference on Utilisation of Sewage Sludge on Land. Oxford .Water Research Centre.l978. 3l7-339.

 • Firk W. (1986). Schwermetalle in Abwasser und anfallenden Schlammen. Bilanzierung auf drei Klaranlagen.GWA.H. 85.Aachen(ed.)Böhnke B.

 • Öllös G. (1991). Csatornázás-szennyvíztisztítás I-II.;K+F eredmények Bp. Aqua kiadó.

 • Beckett, P.H.T., Davis,R.D. (l977). Upper critical levels of toxic elements in plants. New Phyt., 79,95-l06.p.

 • Kirkham, M.B. (l975). Uptake of cadmium and zink from sludge by barley grown under four different sludge irrigation Environ.Q. 4., 423-426.

 • MacKean,A.J. (l976). Cadmium in different plant species and its availability in soils and influenced by organic matter and additions of lime, phosphorus, cadmium and zinc - Can. J.Soil Sci., 56., l29-l38.

 • Epstein, E. (l974). Effect of Sewage sludge on some soil physical properties- J.Environ.Q., 4., l39-l42.

 • Boswell.F.C. (1975). Municipal sewage sludge and selected element applications to soil: effect on soil J.Environ.Q.,4., 267-273.

 • Chaney R. L. (1983). Potential effects of waste constituents on the food chain; in: J.F. Parr et al.(ed.) Land Treatment of Hazardous Wastes. Noyes Data Corp., Park Ridge, p. 152-240.

 • Miller, W.J., Lampp,B., Powell, G.W., Salotti, C.A., Balckmon, D.M. (1967). Influence of a high level of dietary cadmium on cadmium content in milk. J.Dairy.Sci., . l424-1450.

 • Van Bruwaene, R.; Kirchmann, R. (1979). Transfer and R. Transfer and distribution of cadmium in cow. Proc. Inst.Conf. on Heavy Metals in Environment, London. 145-152.

 • MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD (l973.) Survey of Cadmium in Food.H.M.Stationary Office, London

 • HARGITAI L. (1983). A szennyviziszapok hatása a talajok szervesanyag dinamikájára. Szennyviziszap elhelyezési Ankét Bp.1-20.

 • Chen Y.; Stevenson F.J. (1986). The role of organic matter in modern agri-culture; in:Alloway B.J. (1990). Heavy metals in soils;(ed.)Blackie and Son Ltd.

 • Stefanovits P. (1988). Effect of Clay Mineral on soil acidification;Ecological Impact of Acidification, Joint Symp.,Univ. of Oulu ,Finland, 122-134.

 • Torrey S. (1979). Sludge disposal by landspreading techniques; Pollution Technology Review.No. 58.185-207.

 • Filep GY. (1988). Talajkémia. Akadémiai kiadó. Bp.190.

 • Van der Zee S.E.T.M.; van Riemsdijk W.H.; de Haan F.A. (1988). Transport of metals and phosphate in heterogenous soils; Contaminated soil '88 p. (ed.) Kluwer Academic Publisher. 23-32.

 • Amachar M.C.; Selim H.M.; Iskandar I.K. (1988). Kinetics of chromium (Vl.) and cadmium retention in soil; A nonlinear multireaction model; Soil. Sci. Soc. Am. J. Nr.52. 398-408.

 • Schmitt H.W., Sticher H. (1991). Heavy metal compounds in the soil; in: Metals and their compounds in the environment(ed.)Ernest M., FRG. .312-331.

 • Sposito G.; Mattigod S.V. (1980). GEOCHEM:A computer program for the calculation of chemical equilibria in soil solution and other natural water systems.Dept. of Environ. Sci.,Univ. of California ,Riverside.

 • Chang A.C.; Thomas D.H.; Bates E.T.; Doner H.E.; Dowdy R.H., Ryan J.A. (1987). Effects of long-term sludge application on accumlation of trace elements by crops; in:Land application of sludge;(ED.)Page A. L. et al., Lewis Publishers ,U.S.A.53-66.

 • McGrath S.P. (1987). Long -term studies of metal transfers following application of sewage sludge;in:Pollutant transport and fate in ecosystems, (ed.) P.J.Coughtrey, M.H.Martin, M.H.Unsworth.

 • Kátai J. (2000). Összehasonlító talaj mikrobiológiai vizsgálatok egy trágyázási kísérletben. IV. Nemzetközi Tud. Szem. 51-6

 • H. Abdorhim, A. A. Khalif, Hosam E. A. F. Bayoumi, Villányi I., Heltai Gy., Kecskés M. (2004). AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN. 53 3–4 355–366.

 • Vermes L., Takács M. (1997). A nehézfémekkel szennyezett talajok vizsgálata és bioremediációja - Biokémia, XXI. évf. 2. - 68-78.

 • Juhász E. (1987). A szennyvíziszap komposztálása egyéb hasznosítható anyagok felhasználásával. Hidrológiai Közlöny, 67, (2-3) 101-113.

 • Hegóczki, J., Pándi, F., Vereczkey, G. (1998). Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája. Statisztikai Szemle, 87. évfolyam 3. szám

 • Pallos G. (2005). Az élelmiszeripari tevékenység környezeti összefüggései és hatásai. Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztály. Budapest.